Ο αμερικανικός οργανισμός προηγμένης έρευνας και τεχνολογίας DARPA ανακοίνωσε ότι ανέθεσε σύμβαση στη βρετανική BAE Systems για να σχεδιάσει ένα νέο σύστημα ελέγχου πτήσης για αεροσκάφη (AFC : Active Flow Control). Στόχος η δημιουργία ενός συστήματος που να επιτρέπει στο αεροσκάφος την ικανότητα ελιγμών χωρίς την ανάγκη χρήσης συμβατικών επιφανειών ελέγχου πτήσης. Σύμφωνα με τη DARPA η τεχνολογία αυτή θα αυξήσει τις επιδόσεις και την επιβίωση του αεροσκάφους. Η σύμβαση εντάσσεται στο πρόγραμμα CRANE (Control of Revolutionary Aircraft with Novel Effectors) της DARPA. Η BAE Systems είχε επιδείξει σχετική τεχνολογία μέσω του προγράμματος MAGMA το 2019, όπου ένα αεροσκάφος σε κλίμακα σημείωσε εξαιρετικές επιδόσεις κατά την πτήση με τεχνολογία AFC.