Η σουηδική Saab ανακοίνωσε ότι υπέγραψε σύμβαση με το πολωνικό Υπουργείο Άμυνας για την παράδοση συστημάτων και υπηρεσιών εκπαίδευσης στις Ένοπλες Δυνάμεις της Πολωνίας. Η συνολική αξία της παραγγελίας είναι περίπου $ 116 εκατομμύρια και περιλαμβάνει την παροχή μιας πλήρους εκπαιδευτικής λύσης για ένα ενισχυμένο Μηχανοκίνητο Τάγμα και τέσσερα κέντρα εκπαίδευσης για μονάδες επιπέδου Λόχου. Η διάρκεια της σύμβασης είναι από το 2021 έως το 2026, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης για μια περίοδο τριών ετών.