Στις 16 Μαρτίου, η Αυστραλία προχώρησε στην επίσημη απόσυρση του πρώτου από τα 13 περιπολικά σκάφη κλάσης «Armidale». Το πλοίο που αποσύρθηκε στις 26 Μαρτίου είναι το HMAS «Pirie», το οποίο εντάχθηκε σε υπηρεσία τον Ιούλιο του 2006. Τα «Armidale» είναι σκάφη ηλικίας 13-16 ετών, αλλά κρίθηκε αναγκαία η αντικατάσταση τους αφενός από μια νέα σχεδίαση με μεγαλύτερο εκτόπισμα και  ικανότητες (12 σκάφη OPV-80 της Lürssen, κλάση «Arafura»), αφετέρου λόγω των τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάζουν.