Στις 16 Σεπτεμβρίου η Γερουσία της Αργεντινής ενέκρινε νόμο για τη δημιουργία Ταμείου Εθνικής Άμυνας, κύρια αποστολή του οποίου θα είναι η χρηματοδότηση εξοπλιστικών προγραμμάτων για τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας. Επίσης, οι πόροι του Ταμείου, θα χρησιμοποιηθούν και για την ανάπτυξη της εγχώριας έρευνας και ανάπτυξης της  αμυντικής τεχνολογίας, σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Για το 2020 η χρηματοδότηση του Ταμείου θα είναι της τάξεως του 0,35% του ΑΕΠ της χώρας (περίπου $ 1,56 δισεκατομμύρια), ενώ το 2021 το ποσοστό θα ανέλθει στο 0,50% του ΑΕΠ. Το 2022 θα ανέβει στο 0,65% του ΑΕΠ, ενώ από το 2023 και μετά το ποσοστό θα ανέλθει στο 0,80% του ΑΕΠ. Τα ποσά αυτά θα είναι ανεξάρτητα των κονδυλίων που προορίζονται για το Υπουργείο Άμυνας. Ο ετήσιος προϋπολογισμός του Ταμείου θα πρέπει να δαπανάται στο όλον, με ελάχιστες εξαιρέσεις να επιτρέπουν τη μεταβίβαση του 10% στον επόμενο χρόνο.