Απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση (δείτε ΕΔΩ) με θέμα: «Εκτός των συμβάσεων η συμμετοχή της εγχώριας βιομηχανίας για τα Rafale», το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δήλωσε ότι η ΓΔΑΕΕ (Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών & Επενδύσεων) «βρίσκεται ήδη σε επαφή με τις κατασκευάστριες εταιρείες του δομικού μέρους, των ηλεκτρονικών συστημάτων, του κινητήρα και των όπλων του αεροσκάφους, προκειμένου:

· Να υπάρξει ενημέρωση για τους τομείς συνεργασίας με την Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία (ΕΑΒΙ) στο πλαίσιο της διασφάλισης της ασφάλειας εφοδιασμού του προγράμματος.

· Να εξεταστεί ένα προσδόκιμο σχέδιο συμμετοχής της ΕΑΒΙ στο πρόγραμμα, και ειδικότερα η δυνατότητα ένταξης της ΕΑΒΙ στον ευρύτερο κύκλο των υποκατασκευαστών των συστημάτων τους, γνωστοποιώντας συγκεκριμένα στοιχεία του σχεδιασμού τους».

Επίσης, συμπλήρωσε ότι στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τη συμπληρωματική προμήθεια των έξι (6) επιπλέον Rafale και των όπλων τους, οι εμπλεκόμενες (ξένες) εταιρίες «γνωστοποίησαν εγγράφως συγκεκριμένες προτάσεις στο πλαίσιο της διασφάλισης της ασφάλειας εφοδιασμού και της συμμετοχής της ΕΑΒΙ στο πρόγραμμα και δεσμεύτηκαν για την υλοποίησή τους … Τέλος σας γνωρίζω ότι, πέραν των προαναφερθέντων, στα σχέδια των συμβάσεων περιέχεται η πρόταση άρθρου που προβλέπει τη συμφωνία των μερών για συγκεκριμένα έργα και δράσεις, τα οποία θα είναι επωφελή για την εφαρμογή των συμβάσεων και θα αφορούν στην προστασία των ουσιωδών συμφερόντων της Ελληνικής Εθνικής Άμυνας και την ασφάλεια εφοδιασμού της».