Η Αμερικανική Αεροπορία εξέδωσε Αίτημα για Πληροφορίες (RFI) με σκοπό τη χαρτογράφηση των μελλοντικών αναβαθμίσεων των αεροσκαφών F-15E Strike Eagle και F-15X. Το RFI φέρει τον τίτλο «The F-15 Roadmap Candidate Collection» και κεντρικός στόχος είναι η διερεύνηση και η καταγραφή των πιθανών τεχνολογιών και ικανοτήτων που θα έχουν τα μελλοντικά F-15X, αλλά και την πιθανότητα ενσωμάτωσης  αυτών των τεχνολογιών και ικανοτήτων στα F-15E Strike Eagle. Σε γενικές γραμμές θα εξεταστούν έξι τομείς: Φονικότητα, επιβίωση, εμβέλεια και χρόνος παραμονής στον αέρα, διαλειτουργικότητα, υποστήριξη και εκπαίδευση.