Η Αμερικανική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι παρέλαβε τα δύο πρώτα ελικόπτερα έρευνας και διάσωσης μάχης HH-60W Jolly Green II, τα οποία θα αντικαταστήσουν τα εν υπηρεσία HH-60G PAVE Hawk (Precision Avionics Vectoring Equipment). Συνολικά η Αμερικανική Αεροπορία θα αντικαταστήσει 112 HH-60G με ισάριθμα HH-60W, έναντι $ 7,9 δισεκατομμυρίων (το πρόγραμμα υπογράφηκε το 2014). Τα HH-60G είναι έκδοση των UH-60A Black Hawk. Επιλέχθηκαν το 1981 ως αντικαταστάτες των HH-3E Jolly Green με τις εργασίες τροποποίησης να ξεκινούν το 1982. Τα πρώτα ελικόπτερα παραδόθηκαν το 1987 και τα τελευταία το 1994.

Τα νεότερα HH-60W ενσωματώνουν μια σειρά βελτιώσεων, ιδιαίτερα στον τομέα της προστασίας, ενώ ενσωματώνουν και νέα, ικανότερα ηλεκτρονικά συστήματα. Τα HH-60W αποτελούν έκδοση των UH-60M Black Hawk, τροποποιημένα κατάλληλα για την εκτέλεση επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης μάχης ημέρα και νύχτα, σε φίλιο ή εχθρικό έδαφος. Επίσης μπορούν να εκτελούν και αποστολές διακομιδής τραυματιών, υποστήριξης στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, συμμετοχή και υποστήριξη ανθρωπιστικών αποστολών κ.ά.