Η κυβέρνηση της Αιγύπτου αιτήθηκε την προμήθεια επιπλέον 1.000 οχημάτων κατηγορίας MRAP, μέσω του προγράμματος EDA.

Αυτή η αίτηση έρχεται σαν συνέχεια της προηγούμενης, αφού από το 2015 μέχρι σήμερα, ο Αιγυπτιακός Στρατός έχει προμηθευτεί 930 MRAPs διάφορων τύπων. Η μεταφορά των τελευτάιων 101 οχημάτων εκ των 930, έγινε μόλις χθες. Το κόστος για την προμήθεια των MRAPs αφορά μόνο τα κόστη μεταφοράς τους.

Η δωρεά των MRAPs περιλαμβάνει τα παρακάτω οχήματα:

  • M1232 RG33L.
  • M1233RG33L HAGA.
  • M1237.
  • RG33 Plus.
  • M1220 Caiman.
  • M1230 Caiman Plus .
  • MRAP διασκυασμένα ως οχήματα περισυλλογής.

Οι Αιγύπτιοι, έχουν ήδη μάλιστα «εντοπίσει» τα επόμενα 700 MRAP, και τους απομένουν άλλα 300, προκειμένου να έχουν συνολικά 2.000 MRAPs εως το 2023. Το συνολικό κόστος της μεταφοράς και της ανακατασκευής των 2.000 ΜRAPs υπολογίζεται να φτάσει τα 120 εκατομμύρια δολάρια.