Η αμερικανική GA-ASI (General Atomics Aeronautical Systems, Inc.) παρουσίασε το σύστημα Gambit, ένα σύνολο μη-επανδρωμένων αεροσκαφών, τα οποία επιχειρούν ως σύνολο, ικανών να συνεργάζονται μεταξύ τους και να εκτελούν πολλαπλές αποστολές ταυτόχρονα. Η φιλοσοφία πίσω από την ανάπτυξη του Gambit είναι ο έλεγχος του αέρα και η απαλλαγή των επανδρωμένων αεροσκαφών από φόρτο εργασίας. Στην ουσία το σύστημα Gambit βοηθά τα επανδρωμένα αεροσκάφη στην κύρια αποστολή τους, είτε αυτή είναι η εναέρια υπεροχή, είτε η κρούση. Το πλεονέκτημα του Gambit είναι το χαμηλό του κόστος απόκτησης και χρήσης, σε σχέση με ένα επανδρωμένο αεροσκάφος.

Επιχειρησιακά το Gambit μπορεί να λειτουργεί ως προπομπός και με τη δράση του να «καθαρίζει το δρόμο» για τα επανδρωμένα αεροσκάφη. Εναλλακτικά, μπορεί να λειτουργεί ως μέσα δράσης σε μια συγκεκριμένη περιοχή, και τα επανδρωμένα αεροσκάφη να επικεντρώνουν σε άλλη περιοχή. Ένα τυπικό σύστημα Gambit αποτελείται από τρία αεροσκάφη. Ένα Gambit θα μεταφέρει βλήματα αέρος-αέρος για αερομαχίες και/ή προσβολές στόχων στο έδαφος. Το δεύτερο Gambit θα ενσωματώνει συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και προστασίας, σε ρόλο υποστήριξης της εναέριας μάχης ή τις αποστολές προσβολής. Τέλος, το τρίτο Gambit θα επικεντρώνει στη συλλογή πληροφοριών, την αναγνώριση και την επιτήρηση, δηλαδή στην «χαρτογράφηση» του πεδίου μάχης και την επίγνωση της κατάστασης. Το σύστημα συμπληρώνει ένα τέταρτο Gambit σε εκπαιδευτικό ρόλο.