Η Αμερικανική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι το βλήμα αέρος-αέρος AIM-120D3 AMRAAM (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile) πέρασε με επιτυχία τη φάση FCA (Functional Configuration Audit). Πρόκειται για τη νεότερη έκδοση των βλημάτων AMRAAM με σημαντικές βελτιώσεις. Τα βλήματα AIM-120D3 ενσωματώνουν 15 αναβαθμισμένα κυκλώματα και το βελτιωμένο λογισμό SIP-3F (System Improvement Program-3F software). Σύμφωνα με τη Raytheon το βλήμα μπορεί να αντιμετωπίσει όλες τις σύγχρονες και μελλοντικές απειλές, σε μεγαλύτερες αποστάσεις, σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις.