Τα μη επανδρωμένα Α/φη ή Drones (κηφήνες) όπως είναι ευρέως γνωστά, έχουν χρησιμοποιηθεί εδώ  και πολλές δεκαετίες για στρατιωτικούς , επιστημονικούς και άλλους ερευνητικούς σκοπούς.

Γράφει ο Σημαιοφόρος Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (ε.α) Καραγάτσος Παναγιώτης

Η πρώτη αυτόνομη πτητική μηχανή της αρχαιότητας δημιουργήθηκε το  (405 π.χ) από τον Αρχύτα τον Ταραντίνο (428 – 347 π.χ) αρχαίο Έλληνα Μαθηματικό και Φιλόσοφο  και δεν ήταν άλλη από την πτητική περιστέρα. Ήταν κατασκευασμένη από ελαφρύ και ισχυρό κέλυφος με μορφή περιστεριού και έφερε εσωτερικά κύστη μεγάλου ζώου. Η αεροδυναμική περιστέρα ήταν τοποθετημένη με το άνοιγμα της κύστης προσαρμοσμένο στο ανοικτό άκρο θερμαινόμενου στεγανού λέβητα (ή ισχυρής εμβολοφόρας αεραντλίας ). Όταν η πίεση του ατμού ή του αέρα υπερέβαινε τη μηχανική αντοχή της σύνδεσης, η περιστέρα εκτοξευόταν και συνέχιζε την πτήση της μερικές εκατοντάδες μέτρα μέσω της ορμής του εξερχόμενου πεπιεσμένου αέρα της κύστης σύμφωνα με τις αρχές της αεροδυναμικής.

ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ DRONES

Τα Drones συναντώνται με διάφορες ονομασίες:

Α) Μη επανδρωμένο ιπτάμενο όχημα ή συσκευή (UAV – Unmanned Aerial Vehicle)

Β) Συστήματα/υποσυστήματα που απαιτούνται για την λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος : όχημα, σύστημα ελέγχου ,τηλεχειρισμού και άλλα συστήματα (UAS – Unmanned Aerial/Air/Aircraft System) 

Γ) Μη επανδρωμένο ιπτάμενο όχημα του οποίου ο χειριστής βρίσκεται σε άλλη θέση και το τηλε-κατευθύνει με ανάλογη συσκευή (RPA – Remotely Piloted Aircraft)

Δ) Τηλεχειριζόμενα συστήματα Αεροσκαφών (Remotely – Piloted Aircraft Systems  RPAS)

E) Αυτόνομα Αεροσκάφη (Autonomous Aircraft)

Τα τελευταία χρόνια με την εξέλιξη της τεχνολογίας όλο και περισσότεροι χρήστες – καταναλωτές  εξοικειώνονται στη χρήση των ΣμηΕΑ καθώς είναι πιο προσιτά λόγω του μικρού κόστους και της ευκολίας στον χειρισμό τους. Επιπρόσθετα , μπορεί να είναι μικρά, μεγάλα , πολιτικά, στρατιωτικά, προσδεδεμένα , ελικόπτερα, πολυκόπτερα (πολλά στροφεία), σταθερών πτερύγων, υποβρύχια, ψεκαστικά, επιτήρησης και συλλογής πληροφοριών , μεταφοράς φορτίων και ανθρώπων ,  δηλαδή   με ποικιλία χρήσεων και εφαρμογών και σαφώς λόγω του γεγονότος ότι το θεσμικό πλαίσιο μεταβάλλεται χρονικά η κατηγοριοποίηση τους δυσκολεύει πολύ. Ο τρόπος με τον οποίο τα ΣμηΕΑ μπορούν να ταξινομηθούν βασίζεται :

Στο πεδίο εφαρμογής τους

Στο  φορέα λειτουργάς τους

Στην αεροδυναμική τους

Στα φυσικά και πτητικά χαρακτηριστικά τους.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ – ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ DRONES

Το βασικότερο και πιο σημαντικό πλεονέκτημα της χρήσης του ΣμηΕΑ είναι η ταχεία μετάβαση και ανάπτυξή του στο πεδίο ενδιαφέροντος. Επίσης η δυνατότητα καταγραφής εικόνας και video υψηλής ευκρίνειας (4Κ και άνω με την εκμετάλλευση του δικτύου 5G) και η μετάδοση της εικόνας/video  σε πραγματικό χρόνο (real time) σε κέντρα Επιχειρήσεων μέσω των συστημάτων δορυφορικής σύνδεσης – μετάδοσης live streaming.

Εξίσου σημαντικό πλεονέκτημα των ΣμηΕΑ αποτελεί η μεγάλη χρονική διάρκεια (αυτονομία) πτήσης – λειτουργίας , η οποία επιτυγχάνει την γρήγορη απόκτηση επίγνωσης της κατάστασης (situation awareness) στο πεδίο ενδιαφέροντος , πολύ σημαντικός παράγοντας για την επιτυχή έκβαση όλων των συμβάντων .Επιτυγχάνεται επίσης η διευκόλυνση λήψης αποφάσεων  για πρόσθετα και απαιτούμενα μέτρα/επιχειρησιακά μέσα,  στο πεδίο ενδιαφέροντος, με ταυτόχρονη εξοικονόμηση πόρων και έμψυχου δυναμικού (επίτευξη οικονομιών κλίμακας).

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ DRONES ΣΕ ΠΕΔΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ

1)  Έρευνα και Διάσωση  (SAR) σκαφών/ ανθρώπων σε κίνδυνο στη θάλασσα.

2) Στο πλαίσιο της διαχείρησης μικτών μεταναστευτικών ροών,  Επιτήρηση θαλασσίων συνόρων με ελεύθερα  ή προσδεδεμένα drones από παράκτιους σταθμούς/βάσεις ή από περιπολικά σκάφη.

3) Εντοπισμός – έλεγχος παράνομης αλιείας/παράνομης διακίνησης καπνικών προϊόντων  και άλλων παράνομων ενεργειών.

4) Ειδικές επιχειρήσεις ΜΥΑ/ΚΕΑ ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ. σε σταθερούς, κινητούς και υποθαλάσσιους στόχους (έλεγχος υφάλων πλοίων από  ΜΥΑ/Λ.Σ. με υποβρύχια drones).

5) Έλεγχος Λιμένων – Λιμενικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο του ISPS Code.

6) Εντοπισμός – έλεγχος θαλασσίων ρυπάνσεων.

7)Επιτήρηση υποθαλάσσιων αγωγών.

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΜΗΕΑ

Η δυνατότητα σύστασης  οργανικής μονάδας  Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.  για την προμήθεια και χρήση ΣμηΕΑ σε πεδία αρμοδιότητας και ενδιαφέροντος Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ θα συνέβαλλε :

α) στην αξιοποίηση της συνεργασίας με τη βιομηχανία για την  παραγωγή ΣμηΕΑ που να ανταποκρίνονται στα επιχειρησιακές ανάγκες Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.

β) στην ανάπτυξη  συνεργασίας με Ευρωπαϊκούς Φορείς – Οργανισμούς   (FRONTEX – IMO – EUROPOL – EMSA )  και ανταλλαγή σημαντικών εμπειριών σε νέες τεχνολογίες και καινοτομίες.

γ) στην  προσέλκυση  πόρων από Κοινοτικά προγράμματα και διαγωνισμούς, δωρεές.

δ)  στη δυνατότητα παροχής εκπαίδευσης – γνώσεων σε στελέχη Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω των παραγωγικών Σχολών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.