Η αμερικανική Collins, σε συνεργασία με την βρετανική Blue Print Subsea, ανακοίνωσε ότι ανέπτυξε ένα φορητό σύστημα πλοήγησης για δύτες, βασισμένο στη χρήση M-Code. Το νέο σύστημα ονομάζεται MUNS-M και, σύμφωνα με την Collins, είναι το πρώτο τέτοιο σύστημα στον κόσμο. Το σύστημα παρέχει στον δύτη ακριβή θέση, ανά πάσα στιγμή, και δυνατότητα αντιμετώπισης πιθανών παρεμβολών στη διάρκεια υποβρύχιων αποστολών. Το M-Code είναι ένα νέο στρατιωτικό σήμα (συστήματος GPS) και έχει σχεδιαστεί για τη βελτίωση των δυνατοτήτων θέσης, πλοήγησης και χρονισμού (PNT), καθώς και για την ενίσχυση της αντίστασης σε τρέχουσες και αναδυόμενες απειλές, όπως παρεμβολές και παραποίηση του σήματος GPS.