Το γερμανικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την υπογραφή δύο συμφωνιών σχετικών με το πρόγραμμα νέου άρματος μάχης MGCS (Main Ground Combat System), το οποίο αναπτύσσουν από κοινού η Γερμανία και η Γαλλία. Το πρόγραμμα MGCS έχει ως στόχο να αντικαταστήσει τα άρματα μάχης Leopard-2 και Leclerc, από το 2035 και μετά. Οι συμφωνίες που υπογράφηκαν αφορούν στη σύστημα οργανωτικών και διαχειριστικών δομών.

Το πρόγραμμα MGCS ξεκίνησε το 2012 και αποτελείται από πέντε κύριες φάσεις-βήματα: (α) Ανάλυση επιχειρησιακών αναγκών, που έχει ολοκληρωθεί (β) Μελέτη αντίληψης, που έχει ολοκληρωθεί (γ) Ανάπτυξη του άρματος επίδειξης τεχνολογίας και τεχνολογικών ικανοτήτων (δ) Ολοκλήρωση συστημάτων και επίδειξη συστήματος και (ε) Παραγωγή.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα MGCS μπορείτε να διαβάσετε στο παρακάτω άρθρο: