Η Γαλλία, η Γερμανία και η Ισπανία ανακοίνωσαν ότι συμφώνησαν στην έναρξη των δύο επόμενων φάσεων του προγράμματος FCAS (Future Combat Air System), 1B και 2. Η φάση 1B αφορά στην ανάπτυξη ενός πτητικού πρωτοτύπου του μαχητικού αεροσκάφους NGF (New Generation Fighter), ενώ η φάση 2 αφορά στην κατασκευή του πτητικού πρωτότυπου μέχρι το 2027 που έχει προγραμματιστεί η πρώτη πτήση. Όπως είναι γνωστό το πρόγραμμα FCAS αφορά στην ανάπτυξη μιας σειράς νέων αεροπορικών μέσων, ένα εκ των οποίων και το νέο μαχητικό αεροσκάφος NGF προς αντικατάσταση των EuroFighter και των Rafale.