Η αμερικανική υπηρεσία DSCA (Defense Security Cooperation Agency) ανακοίνωσε ότι από τις 1ης Ιουνίου του 2018 θα μειώσει τη χρέωση Surcharge, επί αμερικανικών όπλων και οπλικών συστημάτων, από το 3,5% στο 3,2%. Έτσι το κόστος προμήθειας αμερικανικών όπλων και οπλικών συστημάτων, μέσω προγραμμάτων FMS (Foreign Military Sales), θα μειωθεί. Οι χρεώσεις Surcharge επιβάλλονται σε διατραπεζικές ή συναλλαγές μέσω πιστωτικών προϊόντων (όπως επιταγές, κάρτες κ.ά.), αλλά όχι σε συναλλαγές με μετρητά, ως μια μορφή αποζημίωσης προς τον προμηθευτή για την αποδοχή της διατραπεζικής συναλλαγής.

Η DSCA επιβάλει τη χρέωση Surcharge και τα έσοδα τα χρησιμοποιεί προς υποστήριξη προγραμμάτων FMS, κατά τα οποία η αμερικανική κυβέρνηση λειτουργεί ως εγγυητής μεταξύ της αμερικανικής αμυντικής βιομηχανίας και μιας τρίτης χώρας. Το 2017 οι ΗΠΑ πούλησαν, μέσω προγραμμάτων FMS, όπλα και οπλικά συστήματα συνολικής αξίας $ 41,9 δισεκατομμυρίων, εκ των οποίων τα $ 1,46 δισεκατομμύρια ήταν χρεώσεις surcharge. Με τη μείωση της χρέωσης στο 3,2% το ποσό αυτό θα ήταν μειωμένο κατά $ 120 εκατομμύρια και θα είχε διαμορφωθεί στα $ 1,34 δισεκατομμύρια.