Η αμερικανική υπηρεσία DSCA (Defense Security Cooperation Agency) ανακοίνωσε ότι από τις 1ης Ιουνίου 2018 θα μειώσει τη χρέωση surcharge, επί των αμερικανικών όπλων και οπλικών συστημάτων, από το 3,5% στο 3,2%. Έτσι το κόστος προμήθειας αμερικανικών όπλων, μέσω προγραμμάτων FMS (Foreign Military Sales), θα μειωθεί.

Οι χρεώσεις surcharge επιβάλλονται σε διατραπεζικές ή συναλλαγές μέσω πιστωτικών προϊόντων (επιταγές, κάρτες), όχι σε συναλλαγές με μετρητά, ως μια μορφή αποζημίωσης στον προμηθευτή για την αποδοχή της διατραπεζικής συναλλαγής.

Η DSCA επιβάλει τη χρέωση surcharge και τα έσοδα τα χρησιμοποιεί προς υποστήριξη προγραμμάτων FMS, κατά τα οποία η Αμερικανική Κυβέρνηση λειτουργεί ως εγγυητής μεταξύ της αμερικανικής αμυντικής βιομηχανίας και μιας τρίτης χώρας.

Το 2017 οι ΗΠΑ πούλησαν, μέσω FMS, οπλικά συστήματα συνολικής αξίας $ 41,9 δισεκατομμυρίων, εκ των οποίων τα $ 1,46 δισεκατομμύρια ήταν χρεώσεις surcharge. Με τη μείωση στο 3,2% το ποσό αυτό θα ήταν $ 1,34 δισεκατομμύρια.