Οι ελεύθεροι σκοπευτές του Κινεζικού Στρατού άρχισαν να παραλαμβάνουν και να χρησιμοποιούν ατομικά UAV σε ρόλο άμεσης έρευνας και αντίληψης του πεδίου μάχης, εντοπισμού στόχων και στοχοποιήσης. Η πρώτη μονάδα που παρέλαβε τα συστήματα είναι μια Επιλαρχία Αναγνωρίσεων της 80ης Στρατιάς. Το UAV είναι τύπου Quad-Copter και μεταφέρεται από το βοηθό ελεύθερο σκοπευτή (διμελής ομάδα).