Η Αμερικανική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι ζευγάρι μαχητικών αεροσκαφών F-16 και F-15, εφοδιασμένα με ατρκατίδια Legion, πέτυχαν τριγωνισμό εναέριου στόχου, χωρίς τη χρήση των ραντάρ τους, δηλαδή παθητικά. Η δοκιμή έγινε στις 7 Απριλίου και αφού τα Legion εντόπισαν το στόχο, διαβίβασαν τα δεδομένα το ένα στο άλλο και έτσι κατάφεραν τον τριγωνισμό. Το Legion είναι ένας αισθητήρας πολλαπλών λειτουργιών, παθητικός, ο οποίος υποστηρίζει τις διαδικασίες στόχευσης σε περιβάλλον άρνησης χρήσης ραντάρ. Το βασικό σύστημα που ενσωματώνει είναι ο αισθητήρα IRST21 (Infra-Red Search & Track 21), ο οποίος σε συνδυασμό με έναν προηγμένο επεξεργαστή επιτυγχάνει υψηλής πιστότητας ανίχνευση και παρακολούθηση εναέριων στόχων.

Ένα εξίσου σημαντικό πλεονέκτημα του Legion είναι η κοινή αρχιτεκτονική διασύνδεσης που ενσωματώνει, κάτι που του επιτρέπει να εναλλάσσεται ως φορτίο από αεροσκάφος σε αεροσκάφος χωρίς επιπρόσθετες απαιτήσεις πιστοποίησης. Παράλληλα η εικόνα του Legion μπορεί να διαβιβαστεί σε άλλες φίλιες δυνάμεις μέσω του συστήματος ζεύξης δεδομένων Link-16. Το σύστημα πραγματοποίησε την πρώτη του πτητική δοκιμή τον Ιούνιο του 2015. Το Legion μπορεί να εκτελεί έρευνα αέρος-αέρος ανεξάρτητα ή ταυτόχρονα με το ραντάρ του αεροσκάφους, να ανακαλύπτει στόχους και αυτοί οι στόχοι να πλήττονται από το αεροσκάφος χωρίς να έχουν κάποια ένδειξη προειδοποίησης επερχόμενης απειλής (παθητική λειτουργία).