Την απόφαση για την προμήθεια έξι (6) μεταφορικών αεροσκαφών C-130 Super Hercules της Lockheed Martin, έναντι € του ποσού των 1,14 δισεκατομμυρίων, οριστικοποίησε η Γερμανία. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Επιτροπή Προϋπολογισμού του Γερμανικού Κοινοβουλίου (Bundestag). Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω προγράμματος FMS (Foreign Military Sale), και αφορά σε τρία (3) αεροσκάφη της έκδοσης μεταφορών C-130J-30 και τρία (3) της έκδοσης εναέριου ανεφοδιασμού KC-130J. Το πρόγραμμα αφορά στην προμήθεια των αεροσκαφών, ανταλλακτικών, υπηρεσιών και υλικών τεχνικής υποστήριξης, για μια τριετία, και εκπαίδευσης.

Τα γερμανικά C-130 Super Hercules θα σταθμεύουν στην Evreux της Νορμανδίας και, μαζί με τέσσερα (4) γαλλικά C-130J-30, θα ενταχθούν στην κοινή Μοίρα Αεροπορικών Μεταφορών Γαλλίας και Γερμανίας, η δημιουργία της οποίας αποφασίστηκε τον Οκτώβριο του 2017. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα η Μοίρα θα πρέπει να αποκτήσει Αρχική Επιχειρησιακή Ικανότητα (IOC : Initial Operational Capability) το 2021 και Πλήρη Επιχειρησιακή Ικανότητα (FOC : Full Operational Capability) το 2024.