Σύμφωνα με αξιωματούχους της ιταλικής Αμυντικής Βιομηχανίας ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα-πρωτοβουλία ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, αρχής γενομένης το 2019, αναμένεται να έχει αρνητικές συνέπειες για την Ιταλία και την αμυντικής βιομηχανία της. Στόχος του ευρωπαϊκού προγράμματος είναι η ενίσχυση της κατακερματισμένης ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

Σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του περασμένου Ιουνίου η ΕΕ θα χρηματοδοτήσει την έρευνα και τεχνολογία νέων αμυντικών συστημάτων με το ποσό των € 500 εκατομμυρίων το 2019, € 500 εκατομμυρίων το 2020 και με € 1 δισεκατομμύριο από το 2021 και μετά. Οι δαπάνες αυτές θα χρηματοδοτούν προγράμματα έρευνας και τεχνολογίας στα οποία θα εμπλέκονται τουλάχιστον τρείς αμυντικές βιομηχανίες από τουλάχιστον δύο χώρες-μέλη της ΕΕ σε εγκαταστάσεις οι οποίες βρίσκονται εντός των συνόρων της ΕΕ.

Ο στόχος είναι η ενίσχυση της διακρατικής αμυντικής συνεργασίας, η συγχώνευση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και η εξοικονόμηση δαπανών και πόρων μέσω της αποφυγής ανάπτυξης ίδιων οπλικών συστημάτων από διαφορετικές πηγές. Για παράδειγμα σήμερα, τα κράτη-μέλη της ΕΕ κατασκευάζουν 19 διαφορετικά άρματα μάχης (πρωτότυπα ή παραλλαγές) και 29 διαφορετικές φρεγάτες.

Ωστόσο, σύμφωνα με αξιωματούχους της AIAD το πρόγραμμα αυτό θα ωφελήσει κυρίως τους γερμανικούς και γαλλικούς αμυντικούς κολοσσούς, ιδιαίτερα μάλιστα τη στιγμή που ο κυρίως ανταγωνιστής τους, η βρετανική αμυντική βιομηχανίας, βγαίνει εκτός της εξίσωσης λόγω του Brexit. Για το λόγω αυτό, σύμφωνα με την AIAD, θα πρέπει η Ιταλία να προχωρήσει σε ανάλογη κρατική ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.

Διαφορετικά η προσπάθεια των ιταλικών εταιριών να αποκτήσουν πρόσβαση στα ευρωπαϊκά κονδύλια θα έχει ως συνέπεια βαθύτατες αλλαγές στη δομή και την ιδιοκτησία της ιταλικής αμυντικής βιομηχανίας. Το ζήτημα έφτασε ως την Επιτροπή Άμυνας της Ιταλικής Βουλής όπου προτάθηκε ο όρος των τουλάχιστον δύο χωρών-μελών να γίνει τουλάχιστον τριών χωρών-μελών, προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο μιας μόνιμης αμυντικής σύμπραξης μεταξύ της Γαλλίας και της Γερμανίας.