Στη διεθνή έκθεση «Eurosatory 2022» η αμερικανική AM General παρουσίασε την έκδοση Saber του γνωστού τακτικού οχήματος HMMWV. Το όχημα αναπτύχθηκε για σειρά αποστολών, όπως γενικών μεταφορών, περιπολίας και αναγνώρισης (με τηλεχειριζόμενο πύργο). Επίσης, ενσωματώνει αυξημένη θωράκιση ολόπλευρα. Το Saber μπορεί να παραχθεί σε διαμόρφωση δύο, τεσσάρων ή έξι ατόμων.