Ανταπόκριση από το Παρίσι, για το «Defence Review»

Στη διεθνή έκθεση «Eurosatory 2018», η οποία πραγματοποιείται στη Γαλλία, παρουσιάστηκε ένα υβριδικό άρμα μάχης, υπό την ονομασία EMBT, το οποίο αποτελεί συγκερασμό του γερμανικού Leopard-2 και του γαλλικού Leclerc.

Από την φωτογραφία φαίνεται ότι ο πύργος είναι του Leclerc και το όχημα είναι του Leopard-2, ενώ το άρμα βρίσκεται μπροστά από τις σημαίες της Ευρώπης, της Γαλλίας και της Γερμανίας. Το EMBT έχει αναπτυχθεί από την κοινοπραξία KNDS (KMW και Nexter), η οποία δημιουργήθηκε το 2015.

Σύμφωνα με τη Nexter το EMBT προέρχεται από τις λέξεις Enhanced Main Battle Tank, ενώ η KMW το αναφέρει ως European Main Battle Tank. Το όχημα και ο κινητήρα προέρχονται από το Leopard-2A7, ενώ ο πύργος είναι του Leclerc. Η διαμόρφωση αυτή επιλέχθηκε διότι ο πύργος του Leclerc είναι ελαφρύτερος και ποιο αυτοματοποιημένος, συνεπώς το άρμα έχει επιπλέον δυνατότητα ανάπτυξης βάρους 6 τόνων, δηλαδή ενσωμάτωσης επιπλέον συστημάτων.