Ανταπόκριση από το Παρίσι, για το «Defence Review»

Η αυστριακή εταιρία Hirtenberger, η οποία εξειδικεύεται στην κατασκευή όλμων, και η οποία έχει εφοδιάσει και τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, παρουσίασε ένα νέο σκοπευτικό σύστημα το GRAM (Grid Aiming Mode), για τους όλμους M6 των 60 χιλιοστών.

Υπενθυμίζουμε ότι τον Ιούνιο του 2001 η Ελλάδα υπέγραψε σύμβαση ύψους 385.000.000 δραχμών, για την προμήθεια 125 όλμων τύπου M6C-210 Commando της εταιρίας. Οι παραδώσεις ξεκίνησαν στις αρχές του 2004 και ολοκληρώθηκαν το 2006. Χρησιμοποιούνται από τις Ειδικές Δυνάμεις.

Ως προς το GRAM, τα δεδομένα του στόχου μπορούν να εισαχθούν στη συσκευή είτε ως αναφορά επί πλέγματος (grid reference, δηλαδή δια δακτύλου επί ψηφιακού χάρτη στην οθόνη του GRAM), είτε μέσω εισαγωγής συντεταγμένων GPS ή μέσω συστήματος κατάδειξης λέιζερ (με τη χρήση Bluetooth). Και στις τρείς περιπτώσεις ο χειριστής παραμένει καλυμμένων και δεν εκτίθεται στον εχθρό.

Από τη στιγμή που τα δεδομένα του στόχου εισαχθούν το GRAM τα επεξεργάζεται και προβάλει στην οθόνη τη βέλτιστη θέση του σωλήνα (κατεύθυνση, ανύψωση) την οποία προσαρμόζει ο χειριστής. Στη συνέχεια εκτοξεύεται το βλήμα και, ιδανικά, προσβάλλεται ο επιλεγμένος στόχος.

Το GRAM αυξάνει σημαντικά την ακρίβεια της πρώτης βολής και μειώνει τις ανάγκες εκτέλεσης πολλών εκπαιδευτικών βολών. Για το σύστημα έχει εκφράσει ενδιαφέρον η Νέα Ζηλανδία στο πλαίσιο της ειλημμένης απόφασης προμήθειας 24 όλμων M6 Commando για τις Ειδικές Δυνάμεις της χώρας, εκ των οποίων οι 20 θα είναι της έκδοσης με δίποδα.

Παράλληλα με το GRAM η εταιρία παρουσίασε και το εκπαιδευτικό πυρομαχικό SRIPP Mk.1 (Short Range Inert Practice Projectile), μέγιστης ανώτατης τροχιάς τα 85 μέτρα, το οποίο μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για περισσότερη οικονομία.