Ανταπόκριση από τη Γαλλία, Ιωάννης Νικήτας

Υπογράφηκε σήμερα, στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «Euronaval 2022», η προκαταρκτική συμφωνία ανάπτυξης της αρχικής σχεδίασης της Ευρωκορβέτας, ένα κοινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλάδα. Τη συμφωνία υπέγραψαν οι εταιρίες Naviris, Fincantieri, Naval Group και Navantia. Στόχος της συμφωνίας είναι η ανάπτυξη της αρχικής σχεδίασης της Ευρωκορβέτας, η μεγιστοποίηση της καινοτομίας, στη σχεδίαση της, και η αύξηση του επιπέδου συνεργασίας των συμμετεχόντων εταιριών. Η Ευρωκορβέτα θα είναι ένα καινοτόμο, προσιτό, βιώσιμο, διαλειτουργικό και ευέλικτο πλοίο σχεδιασμένο και ικανό να ανταποκρίνεται σε ένα ευρύ φάσμα αποστολών.

Βασισμένο σε καινοτόμες τεχνολογίες, το πρόγραμμα αναμένεται να συμβάλει, σημαντικά και αποφασιστικά, στην ευρωπαϊκή κυριαρχία στον ναυτικό τομέα, ενισχύοντας παράλληλα την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν τέσσερις χώρες, ενώ έξι χώρες συμμετέχουν στη χρηματοδότηση του (Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Ελλάδα, Δανία και Νορβηγία). Επίσης συμμετέχουν τρείς κύριες ευρωπαϊκές ναυπηγικές βιομηχανίες (Fincantieri, Naval Group και Navantia) και 40 εταιρείες ναυτικών συστημάτων από 12 χώρες της ΕΕ. Η Ευρωκορβέτα θα είναι ένα πλοίο μήκους 110 μέτρων περίπου και εκτοπίσματος περί των 3.000 τόνων.