Της γραμμής παραγωγής της Lockheed Martin εξήλθε το πρώτο γαλλικό C-130J-30 Super Hercules. Το 2015 η Γαλλία προχώρησε στην προμήθεια 2 C-130J-30 Super Hercules (διαμόρφωση τακτικών μεταφορών) και 2 KC-130J (διαμόρφωση εναέριου ανεφοδιασμού) έναντι του ποσού των $ 170.000.000. Οι παραδόσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το 2020.

Η προμήθεια έχει το χαρακτήρα της ενδιάμεσης λύσης και της κάλυψης επειγουσών επιχειρησιακών αναγκών, λόγω της επιβάρυνσης και της γήρανσης του στόλου των 23 C-160 Transall (υπό απόσυρση έως το 2021), των καθυστερήσεων στις παραδόσεις των 39 υπό παράδοση A400M (11 βρίσκονται ήδη σε υπηρεσία) και της χαμηλής διαθεσιμότητας του στόλου των 14 C-130H Hercules.

Τα 4 γαλλικά C-130J αναμένεται να ενταχθούν στην κοινή Μοίρα Αεροπορικών Μεταφορών Γαλλίας και Γερμανίας, η δημιουργία της οποίας αποφασίστηκε στα μέσα Οκτωβρίου. Η δύναμη της Μοίρας θα είναι 10 C-130J Super Hercules (4 της Γαλλίας και 6 της Γερμανίας) και θα εδρεύει στην αεροπορική βάση του Évreux (Νορμανδία).

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα η Μοίρα θα πρέπει να αποκτήσει Αρχική Επιχειρησιακή Ικανότητα (IOC : Initial Operational Capability) το 2021 και Πλήρη Επιχειρησιακή Ικανότητα (FOC : Full Operational Capability) το2024.