Η Γαλλία ανακοίνωσε ότι κατασκευάζει εργοστάσιο παραγωγής βομβών για χρήση από μαχητικά αεροσκάφη, με στόχο να απεξαρτηθεί από την ανάγκη εισαγωγής αμερικανικών βομβών. Η γαλλική εταιρία Rafaut έχει δαπανήσει το ποσό των € 20 εκατομμυρίων, για τη δημιουργία της σχετικής βιομηχανικής υποδομής. Η ανάγκη προέκυψε από τη συμμετοχή της Γαλλίας στις επιχειρήσεις στη Λιβύη και τη Συρία. Στις επιχειρήσεις αυτές η Γαλλία ήταν αναγκασμένη να εισάγει βόμβες από τις ΗΠΑ. Το νέο εργοστάσιο θα κατασκευάζει βόμβες βάρους 250, 500 και 1.000 κιλών (500, 1.000 και 2.000 λιβρών αντίστοιχα). Είχε προηγηθεί, το Δεκέμβριο του 2017, η υπογραφή συμβολαίου ανάπτυξης τέτοιων βομβών.