Ερωτηθείς αν θα πάρουμε αλλά τέσσερα Rafale από τη Γαλλία είπε ότι είμαστε σε φάση επαναξιολόγησης του εξοπλιστικού μας προγράμματος και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τις νέες προκλήσεις. «Αυτή τη στιγμή έχουμε 24 Rafale. Θα θέλαμε να τα κάνουμε 30. Θα δούμε αν μπορεί να το αντέξει ο προϋπολογισμός», σημείωσε ενώ είπε πως είναι στο πρόγραμμα να αποκτήσουμε κορβέτες αλλα μέσα στις δημοσιονομικές μας δυνατότητες. Επανέλαβε επίσης την πρότασή του για την αντιπυραυλική προστασία της Ευρώπης από κοινό ταμείο. Για την Αλβανία δήλωσε πως είναι σύνθετη η θέση μας και χαρακτήρισε απαράδεκτο τον τρόπο που αντιμετώπισε τον Φρέντι Μπελέρη.