Την επιτυχημένη δοκιμή του ραντάρ OKIS ανακοίνωσε η κατασκευάστρια εταιρία Meteksan. Το OKIS είναι ένα ραντάρ αυτόματης απογείωσης και προσγείωσης μη-επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (UAV). Κατά τη διάρκεια των δοκιμών το OKIS πραγματοποίησε αυτόματα και με επιτυχία όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την απογείωση και την προσγείωση ενός UAV τύπου Bayraktar TB2, το οποίο πέταξε σε απόσταση 12 χιλιομέτρων από το σύστημα.

Το OKIS λειτουργεί στη ζώνη συχνοτήτων Ka. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του το OKIS υπολογίζει με ακρίβεια την τρισδιάστατη (3D) θέση του UAV (αζιμούθιο, υψόμετρο, απόσταση) και το ιχνηλατεί κατά τη φάση της απογείωσης και της προσγείωσης. Επιπλέον, το σύστημα μπορεί να υποβοηθήσει την απογείωση και την προσγείωση των επανδρωμένων αεροσκαφών σε περιπτώσεις και συνθήκες πολύ χαμηλής ορατότητας (ομίχλη, χαμηλή νέφωση, καπνός).

Το OKIS αποτελείται από δύο υπό-συστήματα: Ένας μικρού μεγέθους και βάρους αναμεταδότη, ο οποίος ενσωματώνεται στο UAV και το σύστημα ιχνήλασης (ραντάρ) εδάφους, το οποίο είναι τοποθετημένο πλησίον του αεροδιαδρόμου.