Μ’ ένα video στο «YouTube» ο Αμερικανικό Στρατός ανακοίνωσε την εκτέλεση δοκιμαστικών βολών και βολών επίδειξης του πειραματικού αυτοκινούμενου πυροβόλου Brutus των 155 χιλιοστών, το οποίο είναι τοποθετημένο επί τροχοφόρου οχήματος FMTV ( Family of Medium Tactical Vehicles). Οι δοκιμές έγιναν από την 1η Μοίρα, του 37ου Συντάγματος Πυροβολικού, της 1-2 Ομάδας Μάχης Ταξιαρχίας Stryker, της 7ης Μεραρχίας Πεζικού.

Στόχος του προγράμματος Brurus είναι η ανάπτυξη ενός ευέλικτου πυροβόλου, στο ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ του ρυμουλκούμενου M-777 και του αυτοκινούμενου M-109A7, ενώ εκκολάπτεται και ως πιθανός αντικαταστάτης των ρυμουλκούμενων πυροβόλων M-119. Το Brutus είναι ένα από τα προγράμματα που ενδιαφέρουν τον Αμερικανικό Στρατό, όπως και το πρόγραμμα 105MWS (Mobile Weapon System) ή HAWKEYE της AM General, το οποίο συνδυάζει ένα πυροβόλο των 105 χιλιοστών επί ελαφρού οχήματος HUMVEE.