Το Αμερικανικό Ναυτικό χαρακτήρισε επιχειρησιακό το εναέριο σύστημα κατά ναρκών AN/DVS-1 COBRA (Coastal Battlefield Reconnaissance and Analysis). Το σύστημα έχει τη δυνατότητα της ανίχνευσης και παραμετροποίησης ως προς τον χώρο θαλάσσιων ναρκών και παράκτιων εμποδίων (κωλυμάτων).

Το σύστημα είναι τοποθετημένο επί του UAV ναυτικής συνεργασίας MQ-8 Fire Scout. Τα συστήματα της πρώτης παρτίδας παραγωγής, δηλαδή αυτά που χαρακτηρίστηκαν επιχειρησιακά, έχουν κωδικοποιηθεί ως Block 1.

Σύμφωνα με αξιωματικούς του Αμερικανικού Στρατού, οι οποίοι συμμετείχαν στις δοκιμές, το COBRA αποτελεί μια πραγματική επανάσταση στον τομέα της αναγνώρισης της εχθρικής ακτής. Η χρήση του θα επιτρέψει στις δυνάμεις Πεζοναυτών των ΗΠΑ να αναγνωρίσουν την εχθρική ακτή, να διαπιστώσουν τις απειλές, να επιλέξουν την κατάλληλη προς απόβαση ακτή και να αποφύγουν τα θαλάσσια ναρκοπέδια, μειώνοντας έτσι τις πιθανότητες απωλειών.

Ουσιαστικά το σύστημα COBRA αντικαθιστά την τακτική της αποστολής Πεζοναυτών στην εχθρική ακτή, πριν το κύριο κύμα απόβασης, προκειμένου να εκτελέσουν αποστολές αναγνώρισης.