Από το ΓΕΣ (Γενικό Επιτελείο Στρατού) ανακοινώθηκε ότι την Πέμπτη 12 Ιουλίου, στο πλαίσιο επιχειρησιακής εκπαίδευσης, διεξήχθησαν στα δύο Κέντρα Εκπαίδευσης Πλωτών Μέσων του Δ’ Σώματος Στρατού (Δ’ ΣΣ), οι τελικές φάσεις Τακτικών Ασκήσεων Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ). Συγκεκριμένα:

-Νυχτερινή άσκηση «Τακτικού Συγκροτήματος Μηχανοκίνητου Τάγματος Πεζικού», με τη συμμετοχή προσωπικού και μέσων των Μονάδων και Ανεξάρτητων Υπομονάδων της ΧΧΙΙΙ Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας (ΧΧΙΙΙ ΤΘΤ), στο Δέλτα του Έβρου.

-Ημερήσια άσκηση «Τακτικού Συγκροτήματος Μηχανοκίνητου Λόχου Πεζικού», με τη συμμετοχή προσωπικού και μέσων των Μονάδων και Ανεξάρτητων Υπομονάδων της 50ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας (50 Μ/Κ ΤΑΞ), στον Άρδα.

Διαπιστώθηκε η υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα των τμημάτων, η άρτια οργάνωση και η υποδειγματική εκτέλεση των ασκήσεων.