Στη Σμύρνη βρίσκεται το τουρκικό υδρογραφικό πλοίο «ÇEŞME» αν και η Navtex που εξέδωσε η Τουρκία αναφέρει ότι το πλοίο θα πραγματοποιήσει υδρογραφικές έρευνες σε διεθνή ύδατα ανάμεσα σε Λήμνο, Άγιο Ευστράτιο και Σκύρο, από τις 19 Φεβρουαρίου μέχρι τις 2 Μαρτίου.