Εντός του 2021 ο Αμερικανικός Στρατός θα αρχίσει να παραλαμβάνει τα πρώτα συστήματα όρασης και επίγνωσης της τακτικής κατάστασης IVAS (Integrated Visual Augmentation System), το οποίο προέρχεται από το HoloLens 2 της Microsoft. Το σχετικό συμβόλαιο είναι τις τάξεως των $ 21,9 δισεκατομμυρίων και διάρκειας 10 ετών. Τα IVAS θα επιτρέψουν στον στρατιώτη να έχει, ανά πάσα στιγμή, ολοκληρωμένη εικόνα της τακτικής κατάστασης: Παραγωγή και προβολή τρισδιάστατων χαρτών, καταγραφή εικόνας και ήχου και ικανότητα διαβίβασης τους σε πραγματικό χρόνο μεταξύ στρατιωτών και/ή ανωτέρων κλιμακίων, αυτόματο και σε πραγματικό χρόνο προβολή δεδομένων κατεύθυνσης και πλοήγησης, σηματοδότηση φίλιων και εχθρικών θέσεων, καθώς και χαρακτηριστικών σημείων του πεδίου μάχης κ.ά.