Η Schiebel, κατασκευάστρια εταιρία του μη-επανδρωμένου αεροχήματος (UAV) Camcopter S-100, ανακοίνωσε ότι πιστοποίησε την ενσωμάτωση του μικρού μεγέθους συστήματος ανίχνευσης στόχων PT-8 Oceanwatch της Overwatch Imaging.

Με τη χρήση του Oceanwatch το S-100 διευρύνει τον επιχειρησιακό του φάκελο αυξάνοντας παράλληλα το εμβαδόν της θαλάσσιας επιφάνειας την οποία μπορεί να επιτηρεί.

Το Oceanwatch έχει τη δυνατότητα αυτόνομης ανίχνευσης μικρού μεγέθους στόχων εντός μεγάλης θαλάσσιας επιφάνειας. Ενσωματώνει ολοκληρωμένο ηλεκτροπτικό και υπέρυθρο σύστημα, καθώς και εύχρηστο μενού χρήσης.

Το Oceanwatch ενδείκνυται για μια σειρά αποστολών, όπως συλλογή πληροφοριών, επιτήρησης, αναγνώρισης, έρευνας και διάσωσης, έλεγχος συνόρων, χερσαίων και θαλάσσιων κ.ά.