Το κέντρο TARDEC (US Army Tank Automotive Research, Development and Engineering Center) του Αμερικανικού Στρατού ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμβόλαιο με την Lockheed Martin για την εν συνεχεία ανάπτυξη του ενεργητικού συστήματος αυτοπροστασίας τεθωρακισμένων MAPS (Modular Active Protection Systems). Σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου το MAPS θα πρέπει να ολοκληρώσει την ανάπτυξη του και να επιδειχθεί στον Αμερικανικό Στρατό το 2019.

Το MAPS αποτελείται από μια σειρά ολοκληρωμένων αισθητήρων και αντιμέτρων ελεγχόμενων από ένα ενιαίο σύστημα διοίκησης και ελέγχου. Η Lockheed Martin παρέδωσε πέντε MAPS στο TARDEC το 2017, μετά από 16 μήνες ανάπτυξης, για δοκιμές και αξιολόγηση. Το σύστημα σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε με ανοιχτή αρχιτεκτονική έτσι ώστε κάθε υπό-σύστημα να μπορεί να αλλάζει όσο βελτιώνεται η τεχνολογία και εμφανίζονται νέες απειλές.

Κάθε ένα από τα πέντε MAPS που παραδόθηκαν στο TARDEC αποτελείται από ένα σύστημα ελέγχου, μια κεντρική κονσόλα λειτουργίας, ένα σύστημα παροχής και διαχείρισης ενέργειας και ένα κοινό λογισμικό πρόγραμμα.