Ο εκσυγχρονισμός των επιθετικών ελικοπτέρων AH-64A Apache του Ελληνικού Στρατού (ΕΣ) είναι αδιαμφισβήτητα ένα εξαιρετικά επείγον πρόγραμμα προς υλοποίηση. Στις 31 Μαΐου του 2020 επισημαίναμε μέσα από τη παρούσα ιστοσελίδα πως

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες του γράφοντα η αιτία είναι η αδυναμία των Αμερικανών να πιστοποιήσουν συστήματα και υποσυστήματα που περιλαμβάνονται στη πρόταση αναβάθμισης των Ισραηλινών αντίστοιχη με αυτή που εφάρμοσαν στα δικά τους ελικόπτερα Apache. Η ελληνική πλευρά και η Αεροπορία Στρατού κρίνει πως άνευ των αμερικανικών πιστοποιήσεων η ισραηλινή πρόταση συγκεντρώνει ένα ορισμένο τεχνικό ρίσκο παρότι κρίνεται ως μια οικονομική λύση με στόχο να εξασφαλίσει τη περαιτέρω επιχειρησιακή ζωή των ελικοπτέρων «Α». Ειδάλλως, η επιχειρησιακή τους ζωή άνευ έστω ενός «τυπικού» και «απλού» πακέτου αναβάθμισης κρίνεται βραχύβια».

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως οι Αμερικανοί διευθέτησαν κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα το ζήτημα των πιστοποιήσεων πάνω στην Ισραηλινή πρόταση της ELBIT και ως εκ τούτων ξεπεράστηκε ο παραπάνω ύφαλος. Ο εκσυγχρονισμός ύψους 35-40 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να επικεντρωθεί στα σκοπευτικά των ελικοπτέρων.

Συνεπώς αναμένεται η τελική οικονομική προσφορά της ELBIT προς το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) ώστε να λάβουν χώρα οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη της τελικής σύμβασης καθώς και τις προβλεπόμενες γραφειοκρατικές διαδικασίες σε θεσμικό επίπεδο.