Η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) ανακοίνωσε (δείτε ΕΔΩ) ότι στις 12 Δεκεμβρίου υπογράφηκε η πρώτη τροποποίηση της Σύμβασης 002Α/17, του προγράμματος προμήθεια 1.950 ΟΝΥΠΑΣ (Οργάνων Νυχτερινής Παθητικής Σκόπευσης) για τα αντιαρματικά συστήματα Carl Gustaf M2 του Ελληνικού Στρατού (ΕΣ). Η τροποποίηση της σύμβασης υπογράφηκε μεταξύ της ΓΔΑΕΕ και των ΕΑΣ (Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα). Η υπογραφή της σύμβασης 002Α/17 είχε γίνει στις 22 Μαΐου του 2017, με συνολική συμβατική αξία € 16.938.554, και μέχρι σήμερα έχουν παραδοθεί 1.500 ΟΝΥΠΑΣ. Η τροποποίηση της σύμβασης αφορά στην προμήθεια και των υπόλοιπων 450 ΟΝΥΠΑΣ.

Το 1995 ο ΕΣ παρέλαβε 1.988 αντιαρματικούς εκτοξευτές Carl Gustaf M2 των 84 χιλιοστών, από τα γερμανικά αποθέματα. Το Νοέμβριο του 1999 υπογράφηκαν δύο (2) συμβάσεις για την προμήθεια συνολικά 21.400 βλημάτων HEAT-551. Η πρώτη ανατέθηκε στην κατασκευάστρια εταιρεία και αφορούσε στην προμήθεια 4.400 βλημάτων, ενώ η δεύτερη, συνολικού ύψους € 27,4 εκατομμυρίων, ανατέθηκε στα ΕΑΣ και αφορούσε στη συμπαραγωγή 17.000 βλημάτων. Οι παραδόσεις των 4.400 βλημάτων της πρώτης σύμβασης ολοκληρώθηκαν το 2001, ενώ των 17.000 βλημάτων της δεύτερης σύμβασης το 2005.