Στις 13 Σεπτεμβρίου μεταβαίνει στις ΗΠΑ η αρμόδια επιτροπή του Ελληνικού Στρατού (ΕΣ) προκειμένου να επιθεωρήσει και να επιλέξει τα πρώτα 400 οχήματα Μ1117. Ο ΕΣ σκοπεύει να αξιοποιήσει τα Μ1117 σε μια σειρά από αποστολές όπως ως διοικητικά, φορείς όπλων κτλ. To γενικό κόστος για την απόκτηση των 1200 οχημάτων που περιλαμβάνουν έξοδα μεταφοράς, αρχικής συντήρησης κτλ κυμαίνεται μεταξύ 80 $ και 100 $ εκατομμυρίων.

Αναλυτικά: