Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε (δείτε ΕΔΩ) ότι στις 12 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε παρουσίαση σε επιτελείς του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) από εκπροσώπους της DCI Group (δείτε την ιστοσελίδα της εταιρίας ΕΔΩ), σχετικά με UAV διαφόρων τύπων κατασκευής της. Ομοίως, ανακοινώθηκε (δείτε ΕΔΩ) ότι στις 16 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε παρουσίαση, σε επιτελείς του ΓΕΣ, από εκπροσώπους της εταιρείας ALDI LTD (δείτε την ιστοσελίδα της εταιρίας ΕΔΩ), σχετικά με UAV διαφόρων τύπων, κατασκευής της Hevel Drones. Και οι δύο (2) εταιρίες προσφέρουν διάφορα UAV σε διάφορους ρόλους, όπως ανεφοδιασμού, συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης, καθώς και ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης.