Η ΓΔΑΕΕ ανακοίνωσε ότι έκανε αποδεκτή της Υπ’ αριθμό 132/2021 γνωμοδότηση της ΚΓΕΠ/ΓΔΑΕΕ και ενέκρινε τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 05/18 (δηλαδή του 2ου Επαναληπτικού Διαγωνισμού του 12/14) για την προμήθεια αλεξιπτώτων στατικού ιμάντα, καθώς και τη επανάληψη της διαδικασίας επ’ αυτού. Ο 2ος Επαναληπτικός Διαγωνισμός προμήθειας αλεξίπτωτων στατικού ιμάντα, με προϋπολογισμό € 3,44 εκατομμύρια, προκηρύχθηκε στις 27 Αυγούστου του 2018 και είχε επικρατήσει η ισπανική CIMSA Ingenieria de Sistemas.