Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Εκπαίδευσης Τεθωρακισμένων (ΚΕΤΘ) οι επιτελείς του ΓΕΣ και ειδικότερα του Πεζικού παρακολουθούν τις δοκιμές και τη τεχνική αξιολόγηση του κορυφαίου ΤΟΜΑ Lynx.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκε σε επιτελείς του ΓΕΣ παρουσίαση από εκπροσώπους της εταιρείας ΕΑΣ ΑΒΕΕ, σχετικά με την αναβάθμιση του ΤΟΜΠ Μ113, σε συνεργασία με την εταιρεία FFG MBH. Είναι γνωστό πως η τελευταία γερμανική εταιρεία προτείνει για τον Ελληνικό Στρατό αναβάθμιση του στόλου των Μ-113 η οποία δίνει παράταση επιχειρησιακής ζωής για 30 χρόνια.

Συγκεκριμένα προτείνεται η ολική βελτίωση της θωράκισης, η αλλαγή κινητήρα και εγκατάσταση νέου συστήματος μετάδοσης, ανάρτησης και όλων των ηλεκτρικών καλωδιώσεων. Το πακέτο της FFG σε συνεργασία με τα ΕΑΣ στοχεύουν σε δύο άξονες: βελτίωση της ευκινησίας και θωράκισης των ελληνικών Μ113.