Όπως ανακοίνωσε η ΓΔΑΕΕ (Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων) η αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής του διαγωνισμού για την προμήθεια τυφεκίων ελευθέρου σκοπευτή, που είχε ορισθεί να γίνει στις 7 Απριλίου, μετατίθεται και θα πραγματοποιηθεί την 12 Μαΐου, λόγω της πανδημίας του κορωναϊού. Ομοίως, η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής ορίζεται η 11η Μαΐου.

Υπενθυμίζουμε ότι ο σχετικός διαγωνισμός περιλαμβάνει την προμήθεια 119 τυφεκίων ελεύθερων σκοπευτών διαμετρήματος 0.338 καθώς και 473.025 φυσίγγια ειδικής ακριβείας. Ο διαγωνισμός είναι διετούς διάρκειας, για την προμήθεια των τυφεκίων, και επταετούς διάρκειας για τη σύμβαση εν συνεχεία υποστήριξη. Το συνολικό κόστος του προγράμματος έχει προϋπολογιστεί με το ποσό των € 6.124.360.