Σύμφωνα με την παρακάτω ανακοίνωση του Κυπριακού Υπουργείου Άμυνας:

«Οι Υπουργοί Άμυνας Κύπρου και Ελλάδας Χριστόφορος Φωκαΐδης και Πάνος Καμμένος πραγματοποίησαν σήμερα συνάντηση στο Υπουργείο Άμυνας στη Λευκωσία κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα διμερούς και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος αλλά και οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν από κοινού σε περιφερειακό επίπεδο.

Μεταξύ άλλων προέβησαν σε θετική αποτίμηση των εξελίξεων σε ότι αφορά το πλαίσιο λειτουργίας της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας (PESCO) όπως έχει διαμορφωθεί, ιδιαίτερα ως προς την ανάγκη διασφάλισης ομοφωνίας για συμμετοχή τρίτων κρατών σε επιμέρους προγράμματα. 

Θετική κρίνεται και η υιοθέτηση σε πρώτο στάδιο, προγραμμάτων ιδιαίτερου εθνικού ενδιαφέροντος για Κύπρο και Ελλάδα, όπως είναι η θαλάσσια επιτήρηση, η αντιμετώπιση κυβερνοαπειλών, η δημιουργία δικτύου κόμβων υποστήριξης επιχειρήσεων, η διαχείριση κρίσεων κ.α.. Ελλάδα και Κύπρος συντονίζονται προκειμένου να αξιοποιήσουν ευκαιρίες που δημιουργούνται τόσο σε πολιτικό, όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο, στο πλαίσιο της υπό διαμόρφωση νέας αμυντικής ένωσης της Ευρώπης. 

Αποφασίστηκε επίσης η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας Κύπρου και Ελλάδος σε ότι αφορά κοινά εξοπλιστικά προγράμματα με στόχο την αξιοποίηση ευκαιριών που προσφέρονται για συνέργειες και συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο της PESCO. Για το σκοπό αυτό έχει αποφασιστεί η συγκρότηση Μόνιμης Τεχνοκρατικής Επιτροπής μεταξύ των δύο Υπουργείων. 

Τέλος, μετά και την απόλυτα επιτυχή διοργάνωση τριμερούς συνάντησης υπουργών άμυνας με την Αίγυπτο χθες, αλλά και την τριμερή με το Ισραήλ που προηγήθηκε, αποφασίστηκε σε συνεννόηση με τρίτες φίλες χώρες, η διοργάνωση και νέων τριμερών συναντήσεων υπουργών άμυνας σε περιφερειακό επίπεδο, με στόχο την προαγωγή ενός δικτύου σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.»

Θετικά τα νέα αλλά τι είναι η Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία (PESCO);

Η PESCO προβλέπει τη δυνατότητα ορισμένων κρατών μελών της ΕΕ να συνεργάζονται στενότερα στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. Αυτό το μόνιμο πλαίσιο αμυντικής συνεργασίας παρέχει τη δυνατότητα σε όσα κράτη μέλη έχουν τη βούληση και την ικανότητα να αναπτύξουν από κοινού αμυντικές δυνατότητες, να επενδύσουν σε κοινά έργα και να ενισχύσουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τη συμβολή των ενόπλων δυνάμεών τους.

Στις 11 Δεκεμβρίου 2017, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση για τη θεσμοθέτηση μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO), λιγότερο από ένα μήνα μετά την παραλαβή κοινής γνωστοποίησης από τα κράτη μέλη για την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν σε αυτήν.

Τα 25 κράτη μέλη που συμμετέχουν στην PESCO είναι: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Κροατία, Κύπρος, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Ιρλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία, Ισπανία και Σουηδία.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο  pesco-overview-of-first-collaborative-of-projects-for-press  μπορείτε να διαβάζετε τον αρχικό κατάλογο 17 έργων προς υλοποίηση στο πλαίσιο της PESCO. Τα έργα αυτά αφορούν τομείς όπως η εκπαίδευση, η ανάπτυξη ικανοτήτων και η επιχειρησιακή ετοιμότητα στον τομέα της άμυνας. Τα αρχικά αυτά έργα αναμένεται να εγκριθούν τυπικά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις αρχές του 2018.

Στα δύο εξ αυτών ( Upgrade of Maritime Surveillance και Cyber Threats and Incident Response Information Sharing Platform ) φαίνεται να εστιάζεται το ελληνικό ενδιαφέρον.