Κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης ενημέρωσης των εκπροσώπων του τύπου, η TAI (Turkish Aerospace Industries) έδωσε πληροφορίες για τα χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης της ανάπτυξης των οπλικών συστημάτων, τα οποία βρίσκονται σήμερα σε φάση ανάπτυξης:

(1) Η ανάπτυξη του μεταφορικού ελικόπτερο πολλαπλού ρόλου βάρους πέντε τόνων αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2018, οπότε και θα ξεκινήσουν οι πτητικές δοκιμές.

(2) Η ανάπτυξη του επιθετικού ελικοπτέρου ΑΤΑΚ-2 αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2019, οπότε και θα ξεκινήσουν οι πτητικές δοκιμές.

(3) Το 2020 αναμένεται να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του μη-επανδρωμένου εναέριου συστήματος YFYK, το οποίο θα είναι όμοιο με το αμερικανικό RQ-4 Global Hawk.

(4) Η ανάπτυξη του επικοινωνιακού δορυφόρου TurkSat-6A αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2020.

(5) Η ανάπτυξη του μεταφορικού ελικοπτέρου πολλαπλού ρόλου βάρους 10 τόνων αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2021, οπότε και θα ξεκινήσουν οι πτητικές δοκιμές.

(6) Η ανάπτυξη του Hurjet, που θα είναι η αεριωθούμενη έκδοση του Hurkus, αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2021, οπότε και θα ξεκινήσουν οι πτητικές δοκιμές.

(7) Η ανάπτυξη του τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους TF-X αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2025, οπότε και θα ξεκινήσουν οι πτητικές δοκιμές.

(8) Τέλος, η TAI ανακοίνωσε ότι συνεχίζεται η ανάπτυξη ενός δορυφόρου μικρών διαστάσεων, αλλά ο χρόνος περάτωσης του προγράμματος δεν μπορεί να προσδιοριστεί ακόμα.