O εκσυγχρονισμός των 36 εκτοξευτών Μ270 MLRS του Ελληνικού Στρατού (ΕΣ) και ειδικότερα του Πυροβολικού Μάχης αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά και νευραλγικά εξοπλιστικά προγράμματα. Σε άρθρο μας προ δύο ημερών είχαμε αναφέρει πως το ΓΕΣ έχει προϋπολογίσει πρόγραμμα ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των εκτοξευτών του Πυροβολικού.

Ο εκσυγχρονισμός των παραπάνω οπλικών συστημάτων υλοποιείται σε τέσσερις φάσεις. Η πρώτη αφορά τον εκσυγχρονισμό των εκτοξευτών επί των οχημάτων (Μ270), η δεύτερη των Κέντρων Διεύθυνσης Πυρός (ΚΔΠ, Μ577), η τρίτη των ρουκετών Μ26Α2 και τέλος η τέταρτη των βλημάτων επαυξημένου βεληνεκούς MGM-140 ATACMS.

Αρχικά να τονιστεί πως ο εκσυγχρονισμός των εκτοξευτών Μ270 MLRS λαμβάνει χώρα στα εξής επιμέρους επίπεδα σύμφωνα με τη μελέτη της Διεύθυνσης Πυροβολικού του ΓΕΣ. Το πρώτο σχετίζεται με το σκέλος της αλλαγής του υφιστάμενου υδραυλικού συστήματος ανύψωσης και διεύθυνσης επι του οχήματος (εκεί δηλαδή που φέρονται τα προς εκτόξευση όπλα), το δεύτερο με τα ηλεκτρονικά (βλητικός υπολογιστής), το τρίτο με τις επικοινωνίες και το τέταρτο με την θωράκιση και βελτίωση της προστασίας και το πέμπτο η συντήρηση και γενική επισκευή των οχημάτων.

Επίσης δύναται να υπάρξουν στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού ορισμένες απαραίτητες προσθήκες, όπως το βοηθητικό σύστημα παροχής ισχύος. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, η αλλαγή του υδραυλικού συστήματος σε ηλεκτρικό επιτρέπει τη γρήγορη τάξη και βολή των εκτοξευτών αυξάνοντας την επιβιωσιμότητα των συστημάτων του ελληνικού πυροβολικού.

Το ζήτημα των νέων όπλων και ρουκετών είναι φυσικά άλλο ζήτημα. Προαπαιτούμενο για τη Διεύθυνση Πυροβολικού του ΓΕΣ είναι η απόκτηση των GMLRS της Lockheed Martin αντικαθιστώντας τις σημερινές M26 A2 και κατά δεύτερον η επόμενη ημέρα βλημάτων στη θέση των σημερινών MGM-140 ATACMS.

Για τον εκσυγχρονισμό των 36 εκτοξευτών Μ270 MLRS που συγκροτούν δύο Μοίρες Πολλαπλών Εκτοξευτών Πυραύλων υπάρχουν δύο τεχνικές, επιχειρησιακές και βιομηχανικές προσεγγίσεις. Η μια είναι της κατασκευάστριας εταιρείας, Lockheed Martin και η άλλη των Ευρωπαϊκών χωρών με ηγέτιδα εταιρεία τη γερμανική Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

Ξεκινώντας από το πακέτο εκσυγχρονισμού της Lockheed Martin, η αμερικανική εταιρεία προτείνει την βελτίωση του υδραυλικού συστήματος και όχι την αλλαγή του, την εγκατάσταση νεότερου βλητικού υπολογιστή με την ονομασία Improved Fire Control System (IFCS) παράλληλα με επιπρόσθετες εργασίες συντήρησης των οχημάτων, νέων επικοινωνιών κτλ. Η οικονομική προσφορά της Lockheed Martin κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχε ανέλθει στα 157 εκατομμύρια ευρώ.

Από την άλλη μεριά υπάρχει η λύση της KMW. Η γερμανική εταιρεία αλλάζει εντελώς το υδραυλικό σύστημα σε ηλεκτρικό προσφέροντας σημαντική βελτίωση του χρόνου τάξης και βολής των οπλικών συστημάτων και προσφέρει νέο ηλεκτρονικό πακέτο με επίκεντρο το EFCS – European Fire Control System.

Ταυτόχρονα με τα παραπάνω δύναται να βελτιωθεί η θωράκιση, να εγκατασταθούν νέες επικοινωνίες και φυσικά να λάβουν χώρα εργασίες επί των οχημάτων. Το κόστος είναι κατά πολύ μικρότερο των Αμερικανών και ανέρχεται στα 75 εκατομμύρια ευρώ. Τόσο στη γερμανική όσο και στην αμερικανική προσφορά δεν περιλαμβάνονται εργασίες εκσυγχρονισμού επί των Μ577.

Το ζήτημα των νέων όπλων και ρουκετών είναι φυσικά άλλο ζήτημα. Προαπαιτούμενο για τη Διεύθυνση Πυροβολικού του ΓΕΣ είναι η απόκτηση των GMLRS της Lockheed Martin αντικαθιστώντας τις σημερινές M26 A2 και κατά δεύτερον η επόμενη ημέρα βλημάτων στη θέση των σημερινών MGM-140 ATACMS.

H Γαλλία, η Ιταλία και η Γερμανία συνεργάζονται για την ανάπτυξη ενός νέου βλήματος για τα ρουκετοβόλα M-270 MLRS (Multiple Launch Rocket System). Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι εταιρίες KMW (μέσω της κοινοπραξίας KNDS), MBDA, Diehl και Roxel, η οποία ανήκει στην MBDA και τη Safran. Στόχος είναι το νέο βλήμα να επιτυγχάνει μέγιστο βεληνεκές 150-300 χιλιομέτρων, να είναι δηλαδή αντίστοιχο των ATACMS (Army Tactical Missile System). Κάθε εκτοξευτής θα πρέπει να μεταφέρει 2-4 πυραύλους, όπως και στην περίπτωση των ATACMS. Λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του νέου πυραύλου δεν είναι γνωστές. Το πρόγραμμα εντάσσεται στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα CIFS (Common Indirect Fire System) το οποίο έχει ως στόχο, έως το 2035, να αποδώσει μια ολοκληρωμένη οικογένεια συστημάτων παροχής πυρών υποστήριξης, από το επίπεδο όλμου έως το επίπεδο των τακτικών βλημάτων εδάφους-εδάφους μεγάλου βεληνεκούς.

Ως προς αυτό οι λύσεις είναι  δυο μεσοπρόθεσμα δηλαδή από το 2025 είτε η επιλογή της Raytheon με το Deepstrike είτε η αμερικανική της Lockheed Martin με το Precision Strike Missile (PrSM) καθώς και η ευρωπαϊκή στην οποία συναγωνίζονται γνωστές ευρωπαϊκές εταιρείες όπως η MBDA, SAAB, DIEHL. Πρόκειται για ξεχωριστές προσπάθειες ώστε η Ευρώπη να αποκτήσει ως το 2025 το δικό της βλήμα μακρού βεληνεκούς αντίστοιχων επιδόσεων.

Είναι σημαντικό να γραφεί ότι το πρόγραμμα Μ270 MLRS πρέπει  να υλοποιηθεί στην Ελλάδα με ευρύτερη συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας πχ των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων-ΕΑΣ  και άλλων εταιρειών με μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία όπως της Intracom Defense και της EODH.

Αξίζει να τονιστεί πως  στο παραπάνω πρόγραμμα είναι απαραίτητο να εγκατασταθούν νέες ψηφιακές επικοινωνίες, όπου τα συστήματα WiSPR, που έχουν επιλεγεί από το γερμανικό πυροβολικό, και τα ευρυζωνικά συστήματα μπορούν θα εξασφαλίσουν την αναγκαία επικοινωνία ανάμεσα στις μοίρες πυροβολικού,  τις ίλες των αρμάτων μάχης και την διοίκηση των μονάδων ελιγμού του ΕΣ, αφού το σύστημα είναι ήδη σε χρήση σε PHz2000,  LEO 2 HEL, ΚΔΠ, ARTHUR κλπ.

Φυσικά ως προς το καιριο ζήτημα της βοηθητικής πηγής ηλεκτρική ενέργειας η επιλογή του δοκιμασμένου σε Μεγ. Βρετανία, Αμερική, Γερμανία και Ισραήλ GENAIRCON είναι μονόδρομος. Να υπενθυμίσουμε ότι εδώ και αρκετά έτη, η Intracom Defense έχει επιβεβαιωμένη εμπειρία και τεχνογνωσία από το πρόγραμμα των Patriot για την μετατροπή  υδραυλικών συστημάτων εκτοξευτών σε ηλεκτρικά. Παράλληλα μια άλλη πολύ αξιόλογη ελληνική εταιρεία η EODH θα μπορούσε να συμβάλει καταλυτικά στην αναβάθμιση της θωράκισης των οχημάτων.

Για τον εκσυγχρονισμό των 36 εκτοξευτών Μ270 MLRS που συγκροτούν δύο Μοίρες Πολλαπλών Εκτοξευτών Πυραύλων υπάρχουν δύο τεχνικές, επιχειρησιακές και βιομηχανικές προσεγγίσεις. Η μια είναι της κατασκευάστριας εταιρείας, Lockheed Martin και η άλλη των Ευρωπαϊκών χωρών με ηγέτιδα εταιρεία τη γερμανική Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

Τέλος, τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ) δύναται να εξασφαλίσουν με την συμμετοχή στην κατασκευή της νέας ρουκέτας για τον ΕΣ κρίσιμο υποκατασκευαστικό έργο αποκτώντας σχετική εμπειρία και τεχνογνωσία. Η Ελλάδα είναι μια από τις πέντε χώρες που δεν έχει υπογράψει τη συνθήκη του Όσλο. Τα πολυπόθητα βομβίδια των ρουκετών μεγιστοποιούν την ισχύ πυρός των οπλικών συστημάτων Μ270 MLRS και προσφέρουν μεγαλύτερη φονικότητα.

Δυνητικά τα ΕΑΣ θα μπορούσαν να δώσουν μια παράταση ζωής στους κινητήρες των ρουκετών Μ26Α2 ή να αναπτύξουν μια νέα ρουκέτα ενώ μια έμπειρη ελληνική εταιρεία να τα διασυνδέσει με τον εκσυγχρονισμένο βλητικό υπολογιστή των Μ270. Υπάρχει τεχνική λύση αλλά δεν δύναται να γραφεί για ευνόητους λόγους.

Να σημειωθεί πως το καινούργιο software είτε το ευρωπαϊκών εταιρειών είτε το αμερικανικό δεν βάλει ρουκέτες με βομβίδια λόγω της συνθήκης του Όσλο. Συνεπώς, εγείρεται ζήτημα διασύνδεσης – διαλειτουργικότητας – συμβατότητας μεταξύ λογισμικού του βλητικού υπολογιστή και των ρουκετών με βομβίδια. Μια λύση ήταν η μετατροπή των Μ26Α2 σε Μ28 δηλαδή εκπαιδευτικές ρουκέτες, διότι υπάρχει μεγάλο απόθεμα ρουκετών.

Παλαιότερα είχε εξεταστεί η απόκτηση μεταχειρισμένων αμερικανικών Μ270 τα οποία θα εκσυγχρονίζονταν ενώ τα ελληνικά θα παρέμειναν στο ίδιο επίπεδο ώστε να αξιοποιούν τις ρουκέτες Μ26Α2 που φέρουν βομβίδια. Μια άλλη προσέγγιση του σήμερα είναι να μην εκσυγχρονιστούν όλοι οι εκτοξευτές εφόσον δεν βρεθεί λύση στο ζήτημα της αξιοποίησης ρουκετών με βομβίδια.

Ειδικότερα επιτροπή της Διεύθυνσης Πυροβολικού είχε επισκεφτεί τις ΗΠΑ αξιολογώντας τα μεταχειρισμένα Μ270 που βρίσκονταν σε αποθήκευση (πρόκειται για 40 εκτοξευτές με συνολικό κόστος μεταφοράς 5 εκατομμύρια δολάρια σε κατάσταση as is where is). Βέβαια οι αμερικανικοί εκτοξευτές ήταν σε άσχημη τεχνική κατάσταση και απαιτούσαν πρόγραμμα εκσυγχρονισμού ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ.

Comments

 1. https://www.youtube.com/watch?v=i5afuKOUtog

  Στέφανος Καραβίδας: Γιατί θα ηττηθούν οι Τούρκοι αν επιτεθούν στην Κύπρο. Θα καταστραφούν τα drones

  Θα σας παρακαλέσω να ακούσετε τι είπε ο Αεροπόρος.
  Συγνώμη που το βάζω εδώ αλλά είναι πολύ σημαντικό.

  1. Δεν λέει κάτι άγνωστο ο άνθρωπος. Πολύ καλά τα λέει. Αλλά……
   Με 2 τάγματα SAMP/T κλείνεις τον ορίζοντα, με τις επάκτιες Εxocet που υπάρχουν κλείνεις και το νερό και μετά απομονωμένοι, χωρίς δυνατότητα τροφοδοσίας και χωρίς στρατηγικό βάθος (και ύψος =Τρόοδος) οι καταληψίες του βόρειου νησιού, δεν έχουν καμία ελπίδα.
   Και ότι και να κάνουν οι δίπλα, είναι τέτοια η γεωγραφία, που χωρίς εναέρια υπεροχή, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Και αντί να κοιτάζουμε τι θα κάνουμε ως προς αυτό, καθόμαστε και μπλα μπλά μπλά και συζητάμε και ανεχόμαστε και ένα σωρό άλλα πράγματα (ως προς το θέμα της Κύπρου) και εμείς και οι Κύπριοι.
   Μιλάμε τώρα για παγκοσμίως άχρηστους για να μην αναφέρω κάτι βαρύτερο.

   1. @gdmast

    Προφανως η Κυπρος χρειαζεται πολυ δυνατο Πυροβολικο. Ειτε δικο της, ειτε να της στειλουμε εμεις. Δεν μπορουμε να αποκοψουμε τις συγκοινωνιες των δυναμεων κατοχης με την Τουρκια μονο με Εxocet και γενικως επιγεια βληματα, και ο λογος ειναι οτι ο Πενταδάκτυλος κοβει την ορατοτητα στη γραμμη Μερσίνας- Κηρυνειας. Για τη δουλεια αυτη χρειαζονται υποβρυχια. Τα Rafale επισης θα μπορουσαν να βοηθησουν σε αυτο, λογω μεγαλης ακτινας δρασης.
    Αυτο που σιγουρα ΔΕΝ χρειαζομαστε ειναι φρεγατες του 1 δισ.

     1. Τσάμπα χάρηκα ότι τους ήρθε επιφοίτηση…

      Από ότι ακούγεται οι Ισπανοί κατέβασαν καλή πρόταση. Ενδεχομένως να ήταν η χρυσή τομή (ονεξ, g2g, fms λόγω Lockheed και καλό επιχειρησιακα)

    1. Απο το Τρόοδος μπορείς να δεις εάν παρατηρήσεις τη γεωγραφία. και εάν είσαι και όπως πρέπει, μια χαρά θα σου δώσουν πληροφορίες και οι Σύριοι (λέω εγώ τώρα) ή και οι Ισραηλινοί που 1000000/100 θα πετούν και έχουν και καλή οπτική εκεί που λες. Και δεν είναι μόνο οι Exocet, αλλά για να πάει βοήθεια, πρέπει να υπάρχει αεροπορική υπεροχή που οι δίπλα δεν θα έχουν και θα πρέπει να περάσουν και από τουλάχιστον ένα (?) υ/β δικό μας (άντε να το πούμε και αυτό).

    2. NF
     εκτός του πυροβολικού, οι Κύπριοι διαθέτουν και επιθετικά ελικόπτερα. Η γραμμή που λες, έχει βάθος 3-4 χλμ. και σε πολύ λίγα σημεία 5 χλμ. Ας «στριμώξουν» εκεί τα συστήματά τους οι άλλοι, να γελάσουμε.

  2. Άκουσα τί είπε ο αεροπόρος. Στη θεωρία ακούγωντε όλλα καλά και όμορφα.
   Στη πράξη όμως και το πυροβολικό και τα α/α της ΕΦ και οι ελληνικές αεροπορικές βάσεις είναι στο στόχαστρο.
   Τα μη επανδρωμένα οι Τούρκοι μπορούν να τα σηκώσουν και από έναν αυτοκινητόδρομο, δηλ. και βάσεις να χτυπήσουμε με δορυφορικές επικοινωνίες (που φτιάχνουν τώρα) μπορεί να κάθοντε και Άγκυρα και να τα καθοδηγούν.
   Όταν περνάνε Καστελόριζο με μικρό drone και βάφουν χωρίς να πάρουμε χαμπάρι την σημαία μας, τι μπορούν να κάνουν με εκατοντάδες drones αυτοκτονίας που μπορεί ο κάθε τούρκος στρατιώτης να εκτοξεύσει και να καθοδηγίσει απ’ οποιοδήποτε σημείο του βορείου τμήματος της Κύπρου;
   Τα γράφω αυτά, γιατί δεν εμπιστεύομε σε αισιόδοξες θεωρίες, βλέπω στη πράξη τα αποτελέματα των Τούρκων σε Συρία, Λιβυή, Καραμπάχ και με τους Κούρδους, αλλού τις επιθέσεις με drones σε πετρελαιοπηγές που έχουν α/α στο φουλ.
   Το πρόβλημα με τα μη επανδρωμένα είναι το μικρό τους ίχνος, μπορούν να πετάνε ψηλά και να ρίχνουν βόμβες από χλμ. μακριά.
   Καλά είναι να ήμαστε αισιόδοξοι, αλλά να βλέπουμε τα πράγματα ρεαλιστικά ώστε να βρούμε λύσεις και όχι «θα» αλλά με 100% σιγουριά.

   1. Έχει α/α η Κύπρος. Όχι αυτά που θα έπρεπε αλλά έχει. Και τα uav, επειδή η Ελληνική πλευρά έχει το Τρόοδος, μπορεί και εποπτεύει και άρα και να ανιχνεύει από πλεονεκτική θέση οτιδήποτε πετάει. Και είναι και συγκεκριμένα τα σημεία απ’ όπου μπορεί να φύγει κάτι. Δεν είναι έτσι απλά. Το θέατρο επιχειρήσεων, δεν δίνει στις πλείστες των περιπτώσεων βάθος στην αντίπαλη πλευρά πάνω από 20 χλμ. και σε πολλά σημεία και μικρότερο. Έτσι, ακόμα και εάν τα uav κάνουν μια έξοδο, μετά θα πρέπει να προσγειωθούν. Και θα γίνει αντιληπτό το που. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα σημεία.
    Τίποτα δεν είναι εύκολο βέβαια, αλλά εάν κάνεις αυτά που πρέπει, το πράγμα δεν ευνοεί την αντίπαλη πλευρά, η οποία δεν μπορεί να σωρεύσει και πολύ μεγάλες δυνάμεις, ακριβώς λόγω του πολύ μικρού βάθους.

   2. [email protected]Γιώργος Πατρίς
    Αγαπητέ φίλε Γιώργο, συμφωνώ μαζί σου.
    Αεροπορική υπεροχή έχουμε εξαιτίας της ποιοτικής υπεροχής του προσωπικού της Π.Α.η πολιτεία όμως πρέπει να κόψει το λαιμό της ανθρώπους όπως ο κ.επισμηναγος να τους πληρώνει με μισθούς αντάξιος των όσων μας προσφέρουν.αν θέλει να βρει τα χρήματα μπορεί να τα κόψει από πολλούς λουφαδωρους του δημοσίου.επισης πρέπει να αποκτηθούν αλλά 18Ραφαλ για να κλειδώσουν των Ε.Χ.κυπρου Κρήτης.
    Και για να έρθουμε στο θέμα μας,υπάρχει κάποιος που να γνωρίζει τι γίνεται με τα 40 MLRS που μας προσέφεραν οι η.π.α.,αλλά εμείς πετάξαμε χαρταετό?

    1. «Ειδικότερα επιτροπή της Διεύθυνσης Πυροβολικού είχε επισκεφτεί τις ΗΠΑ αξιολογώντας τα μεταχειρισμένα Μ270 που βρίσκονταν σε αποθήκευση (πρόκειται για 40 εκτοξευτές με συνολικό κόστος μεταφοράς 5 εκατομμύρια δολάρια σε κατάσταση as is where is). Βέβαια οι αμερικανικοί εκτοξευτές ήταν σε άσχημη τεχνική κατάσταση και απαιτούσαν πρόγραμμα εκσυγχρονισμού ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ.»

     1. Μετά από αυτό ρωτάω εγκαταλείφθηκε η προσπάθεια προμήθειας μεταχειρισμένων?

   3. @ΓιωργοςΠατρις

    1. Η Κυπρος εχει επαρκη αεραμυνα απεναντι σε drones τυπου ΑΝΚΑ ή Βayraktar
    2. To A/K Πυροβολικο μπορει να αλλαζει συνεχως θεσεις (shoot & scoot)
    3. Tα ΑΝΚΑ/ Bayraktar δεν εχουν μικρο ιχνος ρανταρ, λογω ελικας και ανοιγματος πτερυγων. Εντοπιζονται χωρις προβλημα. Το δε φορτιο τους ειναι αστειο, 2 πυραυλακια των 20 κιλων
    4. Οι Τουρκοι εχουν χασει δεκαδες ΑΝΚΑ/Bayraktar σε Συρια και Λιβυη. Δεν ειναι φθηνα (2-5 εκατομμυρια το ενα) και δεν εχουν απειρα (καπου 150)
    5. Σταματηστε να μασατε την τούρκικη προπαγανδα, και σταματηστε να θαμπώνεστε απο τα ιπταμενα μπουζούκια του Σουλτάνου.

  3. Με όλο το σεβασμό στον πιλότο, σίγουρα έχει το λόγο του για να λέει αυτά. ΟΜΩΣ…. τα πράγματα ειναι πιο σύνθετα, η α/α ομπρέλα και το πυροβολικό στην Κύπρο θέλει ενίσχυση, αφού τα Pantzir αντιμετωπίζουν προβλήματα από οπλισμένα UAV εχουν σίγουρα προβλήματα και υποδεέστερα συστήματα της ΕΦ… για να μην πιάσουμε τα BUK που έχουν τεχνολογικά μείνει δεκαετίες πίσω και ειναι μικρός και ο αριθμός τους.
   Ο αντίπαλος εχει μάλιστα συστήματά που ανιχνεύουν ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ισχυρό πυροβολικό, πράγμα που σημαίνει ότι όλα τα α/α συστήματα πρέπει να έχουν υψηλή κινητικότητα.
   Μόνη εξαίρεσή μπορεί να ειναι τα BARAK-8/ER σε συνδυασμό με τα I-DOME για την προστασία C-RAΜ που μπορεί να έχουν και διασύνδεση μεταξύ τους.

 2. Μονο σε εμενα κανει εντυπωση η διαφορα στο κοστος αναβαθμισης μεταξυ LM και ευρωπαίων???

  80 εκατ. διαφορά και οι Ευρωπαιοι με οικονομικοτερη προσφορα να σου βαζουν και ηλεκτρικο συστημα?
  Με τα 80 εκατ. μπορεις να καλυψεις μερος απο τις υπολοιπες βελτιωσεις που θες στα MLRS.

  Αντιλαμβάνομαι κάτι λάθος?

  1. Θα μας τα βαλουν καπελο στις τρατες (τα 80 μυρια) σε περιπτωση που δεν τους επιλεξουμε στα MLRS. Μη νομιζεις, δεν θα τα γλιτωσουμε.

  2. Ναι αντιλαμβανεσαι λαθος, διοτι δεν ειναι ιδιου επιπεδου αναβαθμιση με των αμερικανων που προσφερουν την εκδοση Α2 του εκτοξευτη και αυτη περιλαμβανει στοιχεια που δεν δινει η γερμανικη. Μην βλεπουμε παντου δρακους.

  3. @ΑΠ
   Όχι δεν έκανες λάθος, σωστά το παρατήρησες, και αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώταση της ΛΜ είναι ασύμφορη και θα έπρεπε να απορριφθεί η να αγνοηθεί εντελώς, αφού δεν προσφέρει κάτι παραπάνω για το μεγαλύτερο ποσό που ζητάνε οι αμερικάνοι.

 3. Χωρίς αναβάθμιση, το MLRS αυτό δεν λέει και πολλά στο σύγχρονο πεδίο. Ακόμα και με ATACAMS, δεν πραγματοποιεί βολές ακριβείας. Έχουν παρατηρηθεί αστοχίες πολλών χλμ.
  Άρα, αναβάθμιση και πυραύλους από τους φρέσκους, αυτούς που θα βγουν οσονούπω από τον φούρνο.
  Και αντί να πάρουμε και τα άλλα 40 συστήματα (λέμε τώρα), 1.000 φορές να πάρουμε 10 (Χ4) Lynx, δηλαδή 40 «σωλήνες» με LORA. Έτσι για να σφίγγουν και οι …… κάποιων. Λέω εγώ τώρα.

  1. Καλό το σύστημα LORA δεν λέω και μακάρι αλλά το θέμα είναι να δίνουμε και εδώ κανένα ξεροκομματο γιατί έτσι όπως πάμε μόνο από έξω αγοράζουμε και εδώ πεινάμε…

  2. Nόμιζα ότι τα mlrs είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν βολές ακριβείας.Τουλάχιστον οι τούρκοι στα δικά τους που κατασκευάζουν ισχυρίζονται ότι έχουν ακρίβεια μερικών μέτρων .
   Το να αποκλίνουν χιλιόμετρα από τον στόχο είναι κάτι σοβαρό.
   Ξέρουμε που οφείλεται αυτό;

   1. @xariszak
    Ξέρουμε. Διότι τα mlrs, είχαν παλαιότερα σχεδιαστεί κυρίως για κορεσμό και κτύπημα περιοχής και δευτερευόντως για στόχους, εκτός και ήταν σχετικά μεγάλοι και σταθεροί. Με τη σημασία που δίνουν όλοι πλέον στο πυροβολικό, αλλά και με την πρόοδο της τεχνολογίας, τα συστήματα-φορείς γίνονται πολύ καλύτερα, οι πύραυλοι πιο ακριβείς, τα συστήματα ελέγχου βολής εξελίσσονται και αυτά κ.λπ.
    Ήδη για τα 122mm, οι Ισραηλινοί, έχουν φτιάξει το κιτ Epik, όπου μετατρέπει τις «χαζές» ρουκέτες σε «έξυπνες», ενώ όλοι οι υπόλοιποι, μεταξύ των οποίων και οι Αμερικανοί τα τελευταία χρόνια, οδεύουν προς ένα πολύ πιο ακριβές πυροβολικό και με μεγαλύτερο βεληνεκές. Επιπλέον η ακρίβεια των βολών, σημαίνει από οικονομικής άποψης, λιγότερες βολές και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

 4. Δεν υφίσταται η επιλογή της Raytheon με το Deepstrike .
  Η Raytheon αποχώρησε απο τον διαγωνισμό για τον επόμενο πυραυλο μακράς εμβελείας για το πυροβολικό.

 5. Πολύ σημαντικό θέμα για το πυροβολικό είναι τα υπερπολύτιμα RM70 και η αναβάθμισή τους. Αξίζουν ένα άρθρο για τις προτάσεις που υπάρχουν διαθέσιμες.

  Ειδικά σήμερα που υπάρχει μια μυθολογία για τα σοβιετικής προέλευσης συστήματα πυροβολικού ότι πρέπει καλά και ντε να αντικατασταθούν από δυτικά, χωρίς κάποια άλλη τεκμηρίωση (ίσως χαλάνε το feng shui μερικών).

  Επίσης, ένα μεγάλο θέμα που αφορά και τα ΜLRS είναι η δυνατότητα άφθονων βολών. Αν θυμάμαι καλά δεν έγινε ποτέ βολή ATACMS με ότι αυτό συνεπάγεται για το τεστάρισμα του όπλου στο ελληνικό γεωμορφολογικό χώρο.

  1. Αν και η τάση στο πυροβολικό είναι πλέον το πολύ μεγαλύτερο βεληνεκές, για τη μορφολογία τη δική μας, όντως είναι πολύτιμα τα RM, ΟΜΩΣ με δύο προϋποθέσεις: Κατά πρώτον να αναβαθμιστούν γιατί δεν έχει μπει ούτε καινούργια βίδα από τη 10ετία του ’80 και του ’90 (για μένα η καλύτερη διαθέσιμη αναβάθμιση είναι η Πολωνική Langusta) και κατά δεύτερον, επειδή οι βολές αυτού του όπλου είναι «τυφλές», θα πρέπει τα π/μ να είναι εφοδιασμένα με το κιτ EPIK (Electro-Optical Precision Integration Kit) της Rafael.
   Θα ήταν ενδιαφέρον ένα σχετικό άρθρο.

  2. Εχω την εντυπωση οτι εγινε βολη αποδοχης ATACMS στην αμερικη πριν την παραλαβη τους, ισως και να κανω λαθος. Οσο για την Ελλαδα δεν γνωριζω αν υπαρχει πεδιο βολης που να ανταποκρινεται σε τετοια βεληνεκη.

   1. Δεν είναι κακό το σύστημα. Όμως εάν παρατήρησες, ο νέος πύραυλος ονομάζεται ….Precision Strike Missile και υπάρχει λόγος γι’ αυτό.
    Ο πύραυλος αυτός, σχεδιάστηκε για να φέρει βασικά τα πυρομαχικά M74, ώστε να επιτύχει κορεσμό της περιοχής που πλήττει. Το CEP δεν ξέρει κανένας πιο είναι, αλλά πολλοί υποστηρίζουν ότι είναι πάνω από 50 μέτρα, τη στιγμή που σύγχρονοι, στο ανάλογο (ή και πολύ μεγαλύτερο) βεληνεκές έχουν CEP από 1-10 μέτρα. Γι’ αυτό και θεωρείται ότι δεν είναι πολύ καλός στο να πλήττει κινούμενους στόχους. Υπάρχουν διάφορες διάσπαρτες πληροφορίες ότι ο πύραυλος αυτός δεν θεωρείται και πολύ ακριβής, όπως για παράδειγμα σε κάποιους Ισραηλινούς που αναφέρουν ανάπτυξη π.χ. του πυραύλου EXTRA, διότι ο ATACMS δεν είναι αρκετά ακριβής κ.λπ.
    Ο ATACMS δεν είναι αυτό που λέμε σύγχρονος πύραυλος (σχεδιάστηκε το 1988), αφού η εξέλιξή του παραμελήθηκε από τις αρχές της 10ετίας του 2000 και μάλιστα 14 χρόνια πριν οι ΗΠΑ σταμάτησαν εντελώς το πρόγραμμα ATACMS και την ανανέωση των αποθεμάτων τους, ενώ τα τελευταία χρόνια, αντί για την βελτίωση του βλήματος, οι ΗΠΑ στράφηκαν προς ανάπτυξη νέου πυραύλου (τον Precision Strike Missile).
    Ως προς το παλαιό (και μόνο) απόθεμα (που τέτοιο έχουμε και εμείς) , για να μην αχρητευτεί τελείως, οι ΗΠΑ ξεκίνησαν το Πρόγραμμα Επέκτασης Ζωής Υπηρεσιών ATACMS (SLEP), σύμφωνα με το οποίο ο πύραυλος θα διαθέτει νέα ηλεκτρονική καθοδήγηση, νέο σύστημα πρόωσης, νέα π/μ και νέο σύστημα καύσης. Τον Ιαν. 2015, η LM έλαβε συμβόλαιο για την ανάπτυξη του ATACMS SLEP και ο πρώτος (νέος στην ουσία) πύραυλος παραδόθηκε το 2016.
    Αλλά δεν είναι μόνο το βλήμα αλλά και ο φορέας που χρήζει αναβάθμισης όπως βλέπουμε ότι απαιτεί το Επιτελείο. Αυτή τη στιγμή, έχουμε ένα σύστημα και έναν πύραυλο, δυνατοτήτων 20+ χρόνων πριν.

   2. @ Neronas
    Έχεις δίκιο για το θέμα του πεδίου βολής. Όμως η ακρίβεια του ATACMS στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στα δεδομένα της μετεωρολογικής συσκευής. Τα ελληνικά νησιά έχουν τοπική ατμοσφαιρική κυκλοφορία ενώ και στον Έβρο η μορφολογία είναι περίπλοκη οπότε είναι ένα θέμα πόσο αρνητικά επηρεάζεται η ακρίβεια του πυραύλου.

    1. Φανταζομαι εχεις μπροστα σου τις 2 επιλογες αναβαθμισης και εχεις προκρινει την γερμανικη…
     Τιποτα δεν χαριζεται, υπαρχει λογος που ειναι πιο ακριβη η αμερικανικη καθως ειναι πιο πληρης.

     1. Σωστα ομιλεις, εχει ισες αποστασεις ενω η γερμανικη παιζει μονο τουρκια….

  3. @ G-164g Ag-Cat
   Τα ρωσικα αντιαεροπορικα καλο θα ηταν να αντικατασταθουν καποια στιγμη, (αν υπαρχουν χρηματα). Γιατι; Διοτι τα αντιαεροπορικα λειτουργουν καλυτερα στο πλαισιο ενος δικτυου, και τα ρωσικα δεν συνεργαζονται ικανοποιητικα με το δικο μας δυτικο συστημα αεραμυνας.
   Ωστοσο δεν υπαρχει απολυτως κανενας λογος να αντικατασταθουν πχ τα RM70, που εχουν αφησει καλες εντυπωσεις στον Στρατό. Αντιθετως, χρηζουν αναβαθμισης και εκσυγχρονισμου. Μια καλη ιδεα θα ηταν να πωλησουμε S300 και TOR M1 πισω στη Ρωσία, και σε ανταλλαγμα να μας αναναθμισουν τα RM70, και να μας δωσουν επιπλεον Kornet, συν μια ποσοτητα αεριου.
   Πιστευω οτι αυτο δεν απαγορευεται απο το νομο CAATSA.
   Εννοειται οτι αυτο μπορει να γινει μονο αν διατρθουν χρηματα για την αντικατασταση τους, κατα προτιμηση με γαλλικα SAMP/T και Crotale ΝG.

  4. @G-164g Ag-Cat
   Νομίζω πως έχει γίνει μια. Προ πολλών ετών έχω την εντύπωση πως υπήρχε άρθρο στον περιοδικό αμυντικό Τύπο (βλ.Αμυντικά Θεματα)

 6. Ειδικά στα ΠΕΠ θα έπρεπε προχθές να είχαμε μπει σε συνεργατικό σχήμα παραγωγής.
  Και απαραίτητα για την άμυνα και ακριβά και πολλά χρειάζονται για Έβρο και νησιά.

  1. @ Fylax1970

   Σωστα τα λες φιλε, αλλα ο νεοΕλληνας δεν αλλαζει ευκολα αυτη τη νοσηρη νοοτροπια της αγορας ετοιμων προιοντων απο το εξωτερικο με ΜΗΔΕΝΙΚΗ βιομηχανικη συμμετοχη.

   Ακομη και σημερα βλεπεις κοσμο που λεει καλα καναμε και αγορασαμε 20 ελικοπτερα ΝΗ90 ετοιμα απο τη Γαλλια, παρα να κατασκευαζουμε στην Ελλαδα 40-50 Blackhawk με συμπαραγωγη και δημιουργια θεσεων εργασιας.

   Λαλακης ο Εισαγωμενος απο τη δεκαετια του 1980. Προφητικη κωμωδια

   https://www.youtube.com/watch?v=5B0viuGwNwU

   https://www.youtube.com/watch?v=Z0Sk_LSnq_o

   1. Σωστος !!
    » Ακομη και σημερα βλεπεις κοσμο που λεει καλα καναμε και αγορασαμε 20 ελικοπτερα ΝΗ90 ετοιμα απο τη Γαλλια, παρα να κατασκευαζουμε στην Ελλαδα 40-50 Blackhawk με συμπαραγωγη και δημιουργια θεσεων εργασιας. «

  2. Σωστα τα λες φιλε, αλλα ο νεοΕλληνας δεν αλλαζει ευκολα αυτη τη νοσηρη νοοτροπια της αγορας ετοιμων προιοντων απο το εξωτερικο με ΜΗΔΕΝΙΚΗ βιομηχανικη συμμετοχη.

   Ακομη και σημερα βλεπεις κοσμο που λεει καλα καναμε και αγορασαμε 20 ελικοπτερα ΝΗ90 ετοιμα απο τη Γαλλια, παρα να κατασκευαζουμε στην Ελλαδα 40-50 Blackhawk με συμπαραγωγη και δημιουργια θεσεων εργασιας.

   Υπηρχε μια προφητικη διαφημηση οταν ημουν πολυ μικρος που ελεγε «Ο επιμενων Ελληνικα»>/i>. Να τη δουν οσοι δεν την εχουν δει.

 7. Πολύ καλο άρθρο σηκώνει πολύ μελέτη!!!

  Το πρόγραμμα αυτό συζητιέται εδώ και πολλά χρονια με μηδενική πρόοδο

  Το ερώτημα είναι εάν υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα για τον Ελληνικό Στρατό!!

 8. Χρειαζόμαστε περισσότερα mlrs, γρήγορες βολές, με μεγαλύτερο βεληνεκές, αυτοματισμούς, κατευθυνόμενα βλήματα και βολές ακρίβειας, καλύτερη εικόνα, συστήματα επικοινωνίας και διασύνδεσης, θωράκηση και προστασία αυτών.
  Είναι πιστεύω ένας κλάδος, που θα μπορούσαμε πολλά να κάνουμε εγχώρια.
  Που θα βρούμε τώρα κανά φράγκο, 1-2 δις να δεί και ο ΕΣ μια άσπρη μέρα;

 9. 40 MLRS όπως και αν είναι, είναι αριθμός που διπλασιάζει + τον διαθέσιμο αριθμό εκτοξευτων.
  Απο εκεί και πέρα, με έναν ικανό πλέον σε αριθμούς αριθμό εκτοξευτων, έχουμε δύο προτεραιότητες :

  Την ανάπτυξη και αξιοποίηση εγχώριων συστημάτων προς αναβάθμισή τους, και όπου αυτό δεν είναι εφικτό την αναβάθμιση όλων μαζί με συνεργασία ελληνικών εταιρειών.

  Ακόμα και ρουκέτες μπορούμε να επιχειρησουμε να αναπτύξουμε. Σε συνεργασία με άλλες χώρες, πχ Ισραήλ, μπορούν σε μικρό χρονικό διάστημα να γίνουν θαύματα.

  Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι έχουμε ήδη ρουκέτες σρα χέρια μας. Δεν μιλάμε για εκ βάθρων ανάπτυξη νέου συστήματος αλλά για βελτίωση υπάρχοντος.

 10. Δεν καταλαβαίνω, λέμε ότι
  -τα δικά μας 36 είναι σε καλή κατάσταση αλλά θέλουν αναβάθμιση και αυτή κοστίζει 250 εκατ.
  -τα 40 των ΗΠΑ είναι σαράβαλα, τα δίνουν με 5 εκατ (ΟΚ ανταλλακτικά τζάμπα θα έχουμε) και θέλουν αναβάθμιση 160 εκατ.

  Αν και τα δύο με την αναβάθμιση έχονται στο ίδιο επίπεδο είναι προφανές ότι είναι πιο συμφέρον να πάρω τα 40 των ΗΠΑ και να κάνω και αναβάθμιση (κόστος 165 εκατ) και έτσι μου περισσεύουν και 85 εκατ και έχω ξαφνικά 76 εκτοξευτές (γιατί έχω και τους υφιστάμενους χωρίς αναβάθμιση). Αν κάνω τα 36 Ελληνικά αναβάθμιση, πληρώνω 250 (άρα 85 παραπάνω) και έχω μόνο 36 συστήματα. Τι χάνω?

  Επίσης μια πραγματική απορία. Καθώς τα MLRS έχουν πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια. ακρίβεια και καταστρεπτικότητα από τα pzh-2000 (ή πχ τα Firtina των Τούρκων) ποιος ο λόγος ύπαρξης των τελευταίων? Πχ οι Τούρκοι χρησιμοποιούν τα Firtina με το κιλό. Είναι το ότι είναι πολύ πιο φτηνά τα πυρομαχικά? (οβίδα vs πυραύλου/ρουκέτας) ή είναι κάτι άλλο που δεν βλέπω?

  1. Απο τι στιγμη που εχουμε εκατονταδες παρωχημενα πυροβολα (π.χ. ρυμουλκομενα, αυτοκινουμενα Μ110 των 203 χιλιοστων κτλ) θα πρεπει να αντικαταστησουμε με την προμηθεια ΠΕΠ MLRS αλλα και ΠΕΠ Lynx με πυραυλους LORA απο Ισραηλ, καθως τα ρουκετοβολα εχουν πολυ χαμηλοτερες αναγκες επανδρωσης και υποστηριξης, και πολυ μεγαλυτερο βεληνεκες και ακριβεια.

 11. Αν,
  (i) δεν αποκτηθούν ή διατηρηθούν ρουκέτες βομβιδίων και
  (ii) δεν διατηρηθεί κι η ικανότητα χρήσης τους από τα MLRS,
  τότε υπάρχει λόγος διατήρησης των MLRS, πλην ενός αριθμού τους για εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων. Κι εδώ όμως, η ικανότητα διασποράς βομβιδίων από τους ATACMS είναι σημαντική και σίγουρα τα πυρομαχικά ακριβείας ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΑΛΛΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ τα υφιστάμενα και απαιτούν και «άφθονα» μέσα στοχοποίησης.

  Λύσεις υπάρχουν, και μάλιστα με την εμπλοκή της Ελληνικής βιομηχανίας που κάποιοι δήθεν κόπτονται να ενισχύσουν…

  ΥΓ – Αναρωτιέμαι αν το Γερμανικό πακέτο αναβάθμισης διατηρεί την διασύνδεση του ΣΕΠ των MLRS με τα ραντάρ πυροβολικού…

 12. Ειναι ώρα να ασχοληθούμε με τα LYNX αντικαθιστώντας τα πεπαλαιωμένα RM-70 που κοντεύουν εκτός επιχειρησιακής ζωής, παράλληλα αφήνουμε στην άκρη τα πανάκριβα Μ270…
  Κανένα θέμα με υποπυρομαχικά, μεγάλη ποικιλία ρουκετών, LORA, μεγαλύτερη μεταφορά τεχνογνωσίας, αμυντική συμφωνία για μεταφορά αποθέματος πυραύλων σε περιόδους κρίσης…

 13. Αυτα θα επρεπε να απασχολουν και οχι η αγορα πανακριβων φρεγατων του 1 δισ. Αυτα αυξανουν σημαντικα τις στρατιωτικες μας δυνατοτητες με μικρο κοστος.
  Το Ναυτικο να αρκεστει σε καλες κορβετες οπως η Gowind 2500 ή σε ελαφρςς οικονομικες φρεγατες οπως η Α200. Tα υπολοιπα λεφτα στον Στρατό.

   1. Πόθεν προκυπτει οτι «παίζω το παοχνίδι των Αμερικανών» ; Εχω πει οτι τα αμερικανικά ΜΜSC ειναι αχρηστα πλοια, τα οποια προωθει ο Μονόχειρ για να εισπραξει μίζες.

 14. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα γίνει τίποτα όπως δεν έγινε τόσα χρόνια.Αυτο που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι υπάρχουσες ρουκέτες βομβιδιων από τα αναβαθμίσαμενα mlrs. Αλλάζει ο εκτοξευτης και δεν τις υποστηρίζει;Γιατί αυτό με το λογισμικό δεν το καταλαβαίνω τι διαφορά έχει μια ρουκέτα με βομβιδια και μια με ενιαία πολεμική κεφαλή.Αν ξέρει κάποιος να μου απαντήσει τον ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  1. Απλά δεν την εκτοξεύει την παλιά ρουκέτα ποιο απλά δεν μπορώ να στα πω.
   Λυπάμαι αλλά δεν μπορώ να μπω στο λογισμικό να το διορθώσω δεν έχω τα
   κλειδιά για να το ανοίξω.
   Ρίχνει της ρουκέτες που καταλαβαίνει υπολογιστής δεν είναι φίλε μου;
   Κάνει ότι του βάζεις μέσα.

 15. Χρειάζεται μεγάλη επιστήμη για να φτιάξεις ένα ρουκετοβόλο που στηρίζεται σε αρχές ενός «κατιούσα» (η «Stalinorgel» όπως το έλεγαν οι Γερμανοί λόγου του ήχου που έβγαζε στην εκτόξευση των ρουκετών) απο την εποχή του Β’ΠΠ, η είναι πιο έξυπνοι οι Ισραηλινοί που έφτιαξαν μια απομίμηση του γερμανικού LARS που ονόμασαν Lynx για να το παρουσιάζουν ως νέα ιδέα στην αγορά;

  https://lh3.googleusercontent.com/proxy/FdAIl2fk5UvwVk8iJN4rwTah8NSQPfgD4OFQ8oXyvnXnAerqiWInGXtX2Tii5iQAMwOqjjUWPDa8bKhxLAQZ1Q9zQGt_ulH3FVRAozfn4YKBV71PpZM

  1. Το έχω ξανά πει ξεκίνησε η ΑΛΦΑ με τον εκτοξετή ρουκετών των 2,75 ιντσών.
   Θα μπορούσε να πάρει της ρουκέτες των 5 ιντσών και μελλοντικά
   ακόμα μεγαλύτερες ρουκέτες ή ποιο μακρίες.

   Τι έκαναν; Έκλεισαν την εταιρία και δεν έφτιαξαν εργοστάσιο ρουκετών στην Ελλάδα.
   Ότι έκαναν οι άχρηστοι Τούρκοι.
   Να σε παρακαλάνε οι Αμερικάνοι να σου φτιάξουν εργοστάσιο και εσύ να λες όχι!

   1. Υπήρξε και μια ανάλογη περίπτωση με στέλεχος τις αεροπορίας για LGB που θυμάμαι απο παλιότερες αναφορές.
    Λογικό να μη θέλουν παραγωγή στην Ελλάδα, αφού τα παίρνουν απο τους ξένους προμηθευτές και δεν είναι είναι μόνο οι πολιτικοί που εκτιμούν το «pay for play» στα εξοπλιστικά.

 16. Τα MLRS όχι μόνο έπρεπε να έχουν παραληφθεί αλλά να έχουμε ήδη προχωρήσει και στην ενίσχυση του ΠΒ και με το HIMARS. Πρόγραμμα προτεραιότητας ανώτερης και από άρματα, τυφέκια, τομα και λοιπά. Η σωστή διανομή είναι 6 ανά ΑΔΤΕ (ότι επιχειρήθηκε να γίνει με τα 40) συν όλα αναβάθμιση σε επίπεδο Α2, ATACMS ή νέο πύραυλο και gmlrs. Επιπλέον ανάγκη για 6 HIMARS για πεζοναύτες και μια μοίρα ταχείας επέμβασης (18) για τις μονάδες της Μακεδονίας (τεθωρακισμένα και μηχανοκίνητες ταξ). Σε συνδυασμός με (ας δεήσουν να πάρουν eda υλικό της προκοπής) φορτηγά HEMTT, uav RQ-7 Shadow (νομίζω αντικαθίστανται από νεότερα και άλλους τύπους), Μ577, και ένα ελληνικό βασικό C4isr (ότι πιο εύκολο και οικονομικό στις μέρες μας) και μαζί με τα Μ-109(με μερική αναβάθμιση εγχώρια -εφικτό) να έχουμε ένα πυροβολικό φόβο και τρόμο (και ειδικά στα νησιά και με αντιπλοικές ικανότητες).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *