Η επανδρωμένη έκδοση του νέου μαχητικού αεροσκάφους NGF (New Generation Fighter), το οποίο θα αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκό ολοκληρωμένο πρόγραμμα αεροπορικής ισχύος FCAS/SCAF (Future Combat Air System/Système de Combat Aérien Futur), θα αναπτυχθεί και σε έκδοση χρήσης από αεροπλανοφόρο. Το πρόγραμμα FCAS/SCAF αναπτύσσουν οι Dassault και η Airbus με στόχο την αντικατάσταση των Eurofighter και των Rafale από το 2040 και μετά.

Στην έκδοση χρήσης από αεροπλανοφόρο, το NGF θα ενσωματώνει την εμπειρία της χρήσης από αεροπλανοφόρο των αεροσκαφών Étendard, Super Étendard και Rafale, ιδιαίτερα στους τομείς της αντοχής στη διάβρωση και της δομικής καταπόνησης κατά τη φάση της προσγείωσης. Η φάση επίδειξης του προγράμματος θα ολοκληρωθεί στα μέσα του 2021 και θα αποτελέσει την αρχή της φάσης επίδειξης και ανάπτυξης, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2026.

Υπενθυμίζουμε ότι τον Ιούνιο, η Επιτροπή Προϋπολογισμού της Γερμανικής Βουλής ενέκρινε το ποσό των € 32,5 εκατομμυρίων για τη χρηματοδότηση του προγράμματος FCAS. Η δαπάνη αφορά τη χρηματοδότηση της μελέτης αντίληψης (Joint Concept Study), η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2020. Το ποσό αφορά στο 50% της δαπάνης, ενώ το άλλο 50% θα το καταβάλει η Γαλλία.