Γράφει ο Β.Κ. από το AmynaGR.

Εισαγωγή

Το παρόν άρθρο αποτελεί συνέχεια του πρώτου μέρους, όπου είχε αναλυθεί η οργάνωση και δομή των Τουρκικών Ειδικών Δυνάμεων Καταδρομών του Τουρκικού Στρατού και της Τουρκικής Στρατοχωροφυλακής. Σε αυτό το άρθρο, θα αναλυθούν οι Ειδικές Δυνάμεις του Τουρκικού ΓΕΕΘΑ, δηλαδή η Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων (ΟΚΚ Bordo Bereliler).

Αντιστοίχιση με τις Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να προβούμε σε μια «μερική» αντιστοίχιση των Τουρκικών Μονάδων Ειδικών Δυνάμεων με τις Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις, για να γίνει κατανοητή η όποια σύγκριση και να εξάγονται τα ορθά συμπεράσματα από τους αναγνώστες. Η αντιστοιχιση είναι «μερική», καθώς οι 2 χώρες υιοθετούν διαφορετικό δόγμα οργάνωσης των Ειδικών τους Δυνάμεων. Η «μερική» αντιστοίχιση των ΕΔ της Ελλάδας και της Τουρκίας έχει όπως παρακάτω:

 • Η Τουρκική Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων (ΟΚΚ Bordo Bereliler), είναι αντίστοιχη της Ελληνικής Ζ’ ΜΑΚ, της 31ης ΜΕΕΔ και του Ειδικού Τμήματος Αλεξιπτωτιστών (ΕΤΑ).
 • Οι Τουρκικές Δυνάμεις Κ/Δ του Τουρκικού Στρατου και Στρατοχωροφυλακής, είναι αντίστοιχες της Ελληνικής 1ης Ταξιαρχίας Κ/Δ-Α/Λ, της 71ης Α/Μ Ταξιαρχίας, της 13ης ΔΕΕ, καθώς κι όλων των εφεδρικών Μοιρών Κ/Δ και Λόχων Ορεινών Κ/Δ (ΛΟΚ) ανά την επικράτεια.
 • Οι Τουρκικές Μονάδες SAT & SAS είναι αντίστοιχες της Ελληνικής Μονάδας Υποβρύχιων Καταστροφέων (ΜΥΚ) και της Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών του Λιμενικού Σώματος (ΜΥΑ-ΛΣ).

Ειδικές Δυνάμεις Τουρκικού ΓΕΕΘΑ

Οι Ειδικές Δυνάμεις του Τουρκικού ΓΕΕΘΑ είναι η Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων, ή αλλιώς η «Özel Kuvvetler Komutanlığı/ΟΚΚ – Bordo Bereli» (Κόκκινα Μπερέ).
Πρόκειται για Διοίκηση επιπέδου Μεραρχίας, η οποία υπάγεται απευθείας στον Τούρκο Α/ΓΕΕΘΑ και είναι οργανωμένη κατά τα πρότυπα των αμερικανικών Special Forces (Πράσινα Μπερέ). Σε περίοδο πολέμου οι Μονάδες(Τάγματα) που ανήκουν στην OKK-ΒΒ αναλαμβάνουν αποστολές ανορθόδοξου πολέμου, προσβολής στόχων στρατηγικής σημασίας, συλλογή πληροφοριών και αναγνώριση πίσω από τις εχθρικές γραμμές, έχοντας ικανότητα διείσδυσης από ξηρά, από τη θάλασσα (αμφίβια μέσα) και από τον αέρα (αλεξίπτωτα). 

Ομάδα ΟΚΚ- Βordo Bereli σε παράταξη προς επίδειξη του εξοπλισμού της.

Οργάνωση της Τουρκικής Διοίκησης Ειδ.Επιχειρήσεων (ΟΚΚ-ΒΒ).

Για πρώτη φορά στον Ελληνικό αμυντικό χώρο, θα επιχειρηθεί να μελετηθεί η οργάνωση της ΟΚΚ-ΒΒ, με βάση από στοιχεία που αντλήθηκαν από έγκυρα Τουρκικά περιοδικά και forum. Η εκτιμώμενη οργάνωση της ΟΚΚ-Βordo Bereli, η οποία όπως προείπαμε είναι Σχηματισμός επιπέδου Μεραρχίας έχει όπως παρακάτω:

 • 1η Ταξιαρχία Bordo Bereli. Πρόκειται για Σχηματισμό ο οποίος αποτελείται από 7-8 Τάγματα Βordo Bereli. (το πιθανότερο είναι 8 Τάγματα).
 • 2η Ταξιαρχία Bordo Bereli. Έχει ίδια συγκρότηση με την 1η Ταξ.ΒΒ.
 • 3η Ταξιαρχία Bordo Bereli. Έχει ίδια συγκρότηση με την 1η Ταξ.ΒΒ.
 • Διοίκηση Έρευνας και Διάσωσης. Είναι η Μονάδα η οποία επιχειρεί με τα ελικόπτερα S-70 Yarasa και τα αεροσκάφη διαμόρφωσης Ειδικών Επιχειρήσεων CN-235 CASA. Πρόκεται για Μονάδα επιπέδου Συντάγματος, αλλά με δύναμη Τάγματος.
 • Διοίκηση Αεροπορίας Ειδικών Επιχειρήσεων. Είναι Διοίκηση επιπέδου Συντάγματος στην οποία ανήκουν τα αεροπορικά μέσα της ΟΚΚ-ΒΒ.
 • Δοίκηση Εκπαιδεύσεως. Είναι Διοίκηση επιπέδου Συντάγματος και είναι υπεύθυνη για την διεξαγωγή της εκπαίδευσης και της αξιολόγησης των υποψήφιων στελεχών.
 • Διοίκηση Διοικητικής Μέριμνας (ΔΜ).
Οργάνωση της Τουρκικής Διοίκησης Ειδ.Επιχειρήσεων (ΟΚΚ-ΒΒ).

Δομή Τάγματος Bordo Bereli

Κάθε Τάγμα ΒΒ αποτελείται από 6 ομάδες ΒΒ, οι οποίες και μπορούν να αναλάβουν ξεχωριστές αποστολές. Κάθε ομάδα ΒΒ αποτελείται από 12 άτομα, δύο Αξιωματικούς και 10 Υπαξιωματικούς, οι οποίοι διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για να ανταποκριθούν στις όποιες απαιτήσεις. Συνεπώς κάθε Τάγμα αποτελείται από 72 άτομα προσωπικό.

Δομή Ομάδας Βordo Βereli

Πιο αναλυτικά, η κάθε ομάδα Bordo Bereli αποτελείται από το κάτωθι προσωπικό:

 • Διοικητής Ομάδας. Είναι Αξιωματικός, βαθμού Υπολοχαγού-Λοχαγού.
 • Υποδιοικητής Ομάδας. Είναι Αξιωματικός βαθμού Υπολοχαγού.
 • Υπαξιωματικός Πληροφοριών. Είναι Υπαξιωματικός, ο οποίος είναι υπέυθυνος να γνωρίζει όλων των ειδών τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση της αποστολής όπως τη γεωγραφία του χώρου δράσης, τις εκτιμώμενες απειλές, και τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Τα τελευταία χρόνια, οι Υπαξκοι Πληροφοριών έχουν εξοπλιστεί και με μινι UAVs για να μπορούν να συλλέγουν πληροφορίες από απόσταση.
 • Yπαξιωματικός Επιχειρήσεων. Είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των μάχιμων τμημάτων και της Διοίκησης της Ομάδας, καθώς και ο σύμβουλος του Δκτη σε επιχειρησιακά θέματα. Συνήθως την θέση αυτή την καταλαμβάνει ο πιο έμπειρος Υπαξκος.
 • Ελεύθερος Σκοπευτής. Φέρει τυφέκιο ΕΣ και συνήθως χρησιμοποιείται σαν προπομπός-ανιχνευτής της Ομάδας. Έχει άμεση επαφή με τον Υπαξκο Πληροφοριών.
 • Οπλοπολυβολητής. Φέρει τυφέκιο ΜΙΝΙΜΙ (συνήθως).
 • 2 Νοσοκόμοι Μάχης. Φέρουν ειδικές συλλογές πρώτων βοηθειών, αλλά όταν δεν απαιτείται, ενεργούν ως τυφεκιοφόροι – καταστροφείς.
 • 2 Τυφεκιοφόροι – Καταστροφείς. Είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση αποστολών καταστροφής υλικού, φέροντας τα απαραίτητα υλικά.
 • 2 Διαβιβαστές. Είναι υπεύθυνοι για την απρόσκοπτη παροχή επικοινωνιών. Φέρουν Σταθμούς Ασυσρμάτου FM και ΑΜ αναπηδούσης συχνότητας, για την επικοινωνία της Ομάδας με άλλες παρακείμενες Ομάδες (FM), καθώς και με τα Τουρκικά αεροσκάφη και το Κέντρο επιχειρήσεών τους (ΑΜ).

Σημείωση: Σε περίπτωση που η αποστολή απαιτεί μεγαλύτερη ισχύ πυρός, τότε η δομή της Ομάδας ΒΒ αλλάζει. Είναι πιθανόν ο Υπαξκος Επιχειρήσεων ή κάποιος Τυφεκιοφόρος-Καταστροφέας να εφοδιαστούν με πολυβομβιδοβόλο χειρός MGL ή όλμο 60 χιλ.Ek

Δομή Διοίκησης Έρευνας και Διάσωσης

Έχει την ίδια οργάνωση με ένα Τάγμα ΒΒ, δηλαδή αποτελείται από 6 Ομάδες των 12 στελεχών.

Δομή Διοίκησης Αεροπορίας Ειδ. Επιχειρήσεων

Λογικά αποτελείται από 3 Τάγματα, όπου είναι εφοδιασμένα με τα αεροπορικά μέσα της OKK-BB. Πιο αναλυτικά, τα αεροπορικά μέσα της ΟΚΚ-BB είναι τα κάτωθι:

 • Οκτώ S-70 Βlack Hawk Yarasa. Είναι ειδικά τροποποιημένα ελικόπτερα (εξωτ.δεξαμενές, οπλισμός, ηλεκτρονικός εξοπλισμός κοκ), για την διεξαγωγή ειδικών επιχειρήσεων μακράς ακτίνας σε εχθρικό έδαφος.
 • Δύο αεροσκάφη CN-235 CASA. Είναι ειδικά τροποποιημένα αεροσκάφη για την ρίψη των Τούρκων commando με αλεξίπτωτα ελεύθερης πτώσης.
 • Μονοψήφιο αριθμό TB2 Bayraktar. Χρησιμοποιούνται για την παροχή πληροφοριών επ’ωφελεία της ΟΚΚ-ΒΒ.
 • Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που απαιτηθεί, προσκολλούνται κι άλλα εναέρια μέσα όπως Επιπεθετικά Ελικόπτερα (Τ-129, ΑΗ-1) και Βαρέα Μεταφορικά Ελικόπτερα CH-47F Chinook.
Ζεύγος ελικοπτέρων S-70 Black Hawk «Yarasa» ειδικών αποστολών, της Τουρκικής Διοίκησης Αεροπορίας Ειδικών Επιχειρήσεων.

Οπλισμός και λοιπός εξοπλισμός των Ομάδων της ΟΚΚ-ΒΒ

Σε επίπεδο φορητού οπλισμού, πιστέυουμε ότι τους διατίθεται οτιδήποτε αιτηθούν για να ολοκληρωθεί η αποστολή τους, ακόμη και όπλα που υπάρχουν σε πολύ μικρές ποσότητες στο Τουρκικό οπλοστάσιο. Συνεπώς είναι ανούσιο να εμβαθύνουμε περισσότερο σε αυτό. Το ίδιο συμβαίνει και στον λοιπό εξοπλισμό, όπως κράνη, εξαρτύσεις, σταθμοί ασυρμάτου και κιτ πρώτων βοηθειών. Το μέγεθος της ΟΚΚ-ΒΒ είναι μικρό, συνεπώς μπορούν να επιχειρούν πρακτικά, με ο,τι ζητήσουν.

Εκείνο που είναι όμως άξιο ξεχωριστής αναφοράς, είναι τα νέα μέσα και οι νέες τεχνολογίες που έχουν εισαχθεί το τελευταίο διάστημα. Κι αυτές ειναι τα μίνι UAVs και οι θερμικές συσκευές νυχτερινής παρατήρησης. Διότι πρόκειται για εξοπλισμό, που βοηθάει σημαντικά στην κοντινή αναγνώριση και στον νυχτερινό αγώνα αντίστοιχα.

Πρόσληψη – Εκπαίδευση

Η στελέχωση της ΟΚΚ-ΒΒ είναι εθελοντική και απευθύνεται αποκλειστικά σε στελέχη των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ως επιπλέον προσόν προσμετράται η συμμετοχή των στελεχών σε πολεμικές επιχειρήσεις.

Η εκπαίδευση των υποψήφιων στελεχών χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες, την βασική εκπαίδευση, την διεθνή και την ειδίκευση. Η διάρκεια της εκπαίδευσής τους είναι από 2 χρόνια για τους Υπαξκούς καταστροφείς, νοσοκόμους και διαβιβαστές, 3 χρόνια για τους υπόλοιπους Υπαξκους, και έως 4,5 χρόνια για τους Αξιωματικούς διοικητές των Ομάδων.

Επίλογος

Η δύναμη των μάχιμων τμημάτων της Τουρκικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων (ΟΚΚ-ΒΒ), κυμαίνεται από 1.500 μέχρι και 1.800 άτομα, αλλά παρά το μικρό της μέγεθος, συνιστά σοβαρή απειλή για την Ελλάδα. Όχι όμως και μη αντιμετωπίσιμη. Οι Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις έχουν την ποιότητα για να εξουδετερώσουν την παραπάνω απειλή. Το ανθρώπινο ποιοτικό όμως πλεονέκτημα , που κατά την γνώμη μας υπάρχει, εξισορροπείται από την οργανωτική και εξοπλιστική υστέρηση. Στο οργανωτικό επίπεδο, πιστεύουμε ότι είναι αναγκαίο να προχωρήσει άμεσα η προγραμματισμένη ίδρυση της ΔιακλαδικήςΔιοίκησης Ειδικού Πολέμου, που θα επιτρέψει την κατακόρυφη αύξηση των δυνατοτήτων των Ελληνικών Ειδικών Δυνάμεων, μέσω της ορθολογικότερης διοίκησης κι ελέγχου. Άρθρο μας σχετικά με την ΔΔΕΠ έχει γίνει και στο παρελθόν.

Στα εξοπλιστικά, πρέπει καταρχήν να κλείσει το θέμα με τα τέσσερα ΝΗ-90 ειδικών επιχειρήσεων. Παρά το μεγάλο κόστος ανά ώρα χρήσης, πρόκειται για ένα εξαιρετικών επιδόσεων ελικόπτερο, με μεγάλη ακτίνα δράσης, σύγχρονο, και με διπλάσια μεταφορική ικανότητα προσωπικού σε σχέση με τα Τουρκικά S-70 Yarasa. Είναι μια προμήθεια που πρέπει επιτέλους να τελειώσει.

Πέραν όμως αυτού, είναι σημαντικό να ξεκινήσει κι ένα πρόγραμμα συνολικής αναβάθμισης του εξοπλισμού των Μονάδων Ειδικών Δυνάμεων, τουλάχιστον όσων θα ενταχθούν στην ΔΔΕΠ (για αρχή). Κι όταν λέμε συνολική, εννοούμε από το κράνος, την εξάρτυση και τον φορητό οπλισμό, μέχρι και σε νέα μινι UAVs.

Οι Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις έχουν την ποιότητα για να εξουδετερώσουν την παραπάνω απειλή. Το ανθρώπινο ποιοτικό όμως πλεονέκτημα , που κατά την γνώμη μας υπάρχει, εξισορροπείται από την οργανωτική και εξοπλιστική υστέρηση.