Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ο Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος του ΟΤΕ, κ. Μιχάλη Τσαμάζ, προσέφερε δωρεά το ποσό των € 500.000 για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων. Η δωρεά της COSMOTE αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη των μέσων περιπολίας και των συστημάτων ενδοεπικοινωνίας στις παραμεθόριες περιοχές, καθώς και υλικών για την ενίσχυση των κωλυμάτων απαγόρευσης πρόσβασης.