Σε μια σημαντική δωρεά προχώρησε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος προς το Πυροσβεστικό Σώμα. Συγκεκριμένα το Ίδρυμα δώρισε ποσό ύψους € 25 εκατομμυρίων για την αγορά πυροσβεστικού εξοπλισμού για το Σώμα.