Η ινδική υπηρεσία έρευνας και τεχνολογίας DRDO ανακοίνωσε ότι δοκίμασε, με επιτυχία, την εκτόξευση μιας συμβατικής τορπίλης με τη βοήθεια υπερηχητικού πυραύλου. Η τορπίλη τοποθετήθηκε εντός του πυραύλου. Η δοκιμή έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος SMART (Supersonic Missile Assisted Release of Torpedo), το οποίο έχει ως στόχο την ανάπτυξη μιας μεθόδου αύξησης της εμβέλειας των συμβατικών τορπιλών. Η δοκιμή αφορούσε τον έλεγχο και την αξιολόγηση των διαδικασιών εκτόξευσης του βλήματος, την πτήσης μέχρι το επιθυμητό βεληνεκές, τον διαχωρισμό τορπίλης-βλήματος, την ενεργοποίηση του μηχανισμού μείωσης της ταχύτητας της τορπίλης και της εισόδου της τορπίλης στη θάλασσα.